Vízesés modell: út az eredményes fejlesztéshez

Bluebird
2021. június 21.

Mikor érdemes a vízesés modell-t választani, mik azok a szempontok, amiket ismerve a legeredményesebb lesz a folyamat? Tudj meg többet!

More...

A waterfall model-t, vagy más néven a vízesés modell-t, a legősibb projektmenedzsment metodológiának tartják. A vízesés modell a rendszerfejlesztési életciklus (SDLC) pionírja, amit széles körben alkalmaznak a szoftverpiacon. Voltaképpen amióta műszaki emberek valamilyen terv szerint dolgoznak, azóta ezt a módszertant használják.

Mit értünk vízesés modell alatt?

A vízesés projektmenedzsment módszertan a szekvenciális modell egy példája, amely egymást követő fázisokból tevődik össze. A fázisok kezdete és vége kötött, egyik fázis befejezése a következő fázis kezdetének kritérium feltétele. Ebből adódik a vízesés modell elnevezés is, mivel funkcionalitása hasonló a vízeséshez.

Logikai, formai és működésbeli kötöttségének köszönhetően, a vízesés modellel végrehajtott projekt könnyen tervezhető és kontrollálható. Jellemzően olyan feladatoknál hatékony, amelyeknél minden szakmai követelmény a projekt elején megismerhető és rögzíthető, a létrehozandó termék az adott technológiai – szakmai kötöttségek ismeretében létrehozható, valamint a szükséges technológia is rendelkezésre áll.

Végeredményében, a projekt elején az ügyfelek igényei összegyűjtésre kerülnek, majd a sorozatos projektterv a feltételeket figyelembe véve készül el.

Vízesés modell - Bluebird

Hogyan válasszunk vízesés modellt?

Mikor érdemes a vízesés modellt választani, mik azok a szempontok, amiket ismerve a legeredményesebb lesz a folyamat?

1. Iparági jellemzők

Bizonyos iparágakban, mint például az építőiparban, ahol a technológiai követelmények határozzák meg az elvégzendő műveletek sorrendiségét, ott egyértelmű a vízesés modell létjogosultsága. Hasonlóképpen jelen van a nagy szervezeteknél is, ahol stratégiai, hosszú távú működés mentén, szigorúan kialakított éves fejlesztési tervek, büdzsék vannak.

2. Ütemterv

Fontos szempont a megrendelő terveitől függő ütemterv is. Fix határidőknél a vízesés modell biztosítja a sikeres tervezést és vállalható leszállítási határidőket.

3. Költségvetés

Ahogy az ütemtervnél, úgy a büdzsé esetén is annak mérete határozza meg a leszállítható terjedelem mértékét.

4. Projekt komplexitása

A projekt komplexitására beható tényezők, mint szervezeti összetettség, stakeholderek és beszállítók száma, belső szabályzatok, külső befolyásoló tényezők, tovább növelik a projekt összetettségét, azaz csökkentik a kiszámíthatóságát. Ennek következtében a waterfall modelt érdemes minél kiszámíthatóbb környezetben alkalmazni.

5. Együttműködés intenzitása az ügyféllel

Előre megtervezett, meghatározott projekt tervvel és kommunikációs tervvel, az ügyféllel való csekély intenzitású kommunikáció (ügyfél leterheltsége) esetén a vízesés modell a legcélravezetőbb.

Vízesés modell - Bluebird

A projekt szentháromsága: Budget-Time-Scope

A vízesés modellben három legfontosabb mérhető sikertényezőről beszélhetünk: a költségkeretről, a ráfordítandó időről és a leszállítandó terjedelemről. E három tényező folyamatos egyensúlyán múlik a teljes projekt sikeressége.

  • Budget: a projekt meghatározott költségvetése
  • Time: a projekt elvégzésére szánt időkeret
  • Scope: terjedelem, leszállítandók

Ha egy projekt az eredetileg tervezett időkeretben, tartalommal és költségkereten belül valósul meg, azt jellemzően a projekt résztvevői sikeres projektnek ítélik meg. Ebből adódóan a projekt minősége (melyet egyes esetekben a projekt negyedik tényezőjeként is azonosítanak) hasonlóképpen ideális lesz.

Vízesés modell

Teljes projekt életciklus

A klasszikus vízesés modell szerinti projekt életciklus öt részből áll:

1. Követelmények azonosítása, célkitűzés

Az első részben egy adott határidőn belül megvalósítandó projekt tömören megfogalmazott célkitűzéséről esik szó. Alapvetően a célkitűzés megoldást jelenthet egy meglévő problémára vagy új lehetőséget kínálhat az üzletmenetben. Ezen fázis részeként egy felmérési dokumentumban vagy esettanulmányban elemzésre kerül: a projekt megvalósíthatósága, elvárt nyeresége, szükséges ráfordítások, lehetséges kockázatok. A megvalósíthatósági tanulmány elkészültét követő, megfelelő szintű jóváhagyás után következik a tényleges tervezés.

2. Tervezés

Ebben a szakaszban részletes projektterv készül, megfogalmazott célkitűzések, elemi munkacsomagok kerülnek lebontásra (WBS). A fentről lefelé történő tervezési eljárás a komplex és bonyolult projektekben is segíti a konkrétan elvégzendő tevékenységek, részfeladatok meghatározását. Ez a terv a feladatokat, szükséges felhasználni kívánt erőforrásokat, ütemterveket, költségeket tartalmazza, ami a megállapított értékek a projekt kontroll alapjául szolgálnak. Ekkor kerül kialakításra a Projekt alapító dokumentum, aminek egy lehetséges felépítése van:

Tevékenységek terve

Cselekvési és ütemterv dokumentáció

Tevékenység felelős mátrix

Feladatkijelölő adatlap

WBS szerkezet kialakítása

Logikai keretmátrix

Időütemezés

Gantt-diagram

Költség- és erőforrás tervezés

Költség- és erőforrás tervezés

Kockázatelemzés

Valószínűséghatás mátrix

Kockázat elemzési dokumentáció és kockázati napló

Kommunikációs terv

Kommunikációs stratéga és terv

3. Megvalósítás

A megvalósítási szakasz sikerességét nagyban befolyásolja az alapos és körültekintő tervezés. Minden tényező figyelembe lett-e véve? Megfelelő mérési rendszer lett-e kialakítva?

Ebben az életciklusban a szükségszerű változáskezelés, kockázat kezelés és intenzív kommunikáció szükséges a projekt team, a projektmenedzsment és a vezetőség - ügyfél között. Ekkor kerül sor a tényleges fejlesztésre, a tesztelésre és telepítésre.

4. Ellenőrzés - tesztelés

A leszállítandó termék létrehozását követően kerül sor annak minőségi ellenőrzésére, tesztelésére. A tesztelés – hasonlóan a megvalósításhoz – előre rögzített követelmények és tervek alapján történik, melyek végrehajtási módja és sorrendje kötött. A tesztelés során feltárt hibák a projekt lezárását megelőzően javítandók.

5. Telepítés - Zárás

A projekt zárását az összes teljesítés igazolás elfogadása után lehet megkezdeni. A zárás része a projektcsapat tagjainak új projektre allokálása, a fizetési zárások megkezdése és a projekt tanulságainak levonása, valamint az elkészített termék üzemeltetésre történő átadása.

Vízesés modell - Bluebird blog

Vízesés modellek

Minden bizonnyal a legismertebb, legalaposabb összegzést a szoftverfejlesztés területén is alkalmazott vízesés modellről a Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) tartalmazza, mely a projekt menedzsment módszerek általánosan elfogadott tárháza. A könyv tartalmilag lényegesen bővebb, mint maga a módszertan, általános menedzsment ismeretek is részei, alapját képezi a Magyarországon is egyre elterjedtebb CAPM és PMP vizsgáknak.

Összegzés

Összegzésképpen elmondható, hogy számos előnyei léteznek a módszertannak. Szisztematikus a felépítése, könnyű megérteni, emellett nem csak a szoftverfejlesztésnél lehet alkalmazni. Ugyanakkor nem szabad a hátrányokról sem megfeledkezni. Gondoljunk arra, hogy az egész vízesés modell felépítése a lineáris szerkezeten alapszik, így azon problémákat, amiket későn ismernek fel, nehezebb és időigényesebb javítani. Azonban ezeket egyszerűen ki lehet küszöbölni, ha a módszertan szakszerű alkalmazásáról egy átfogó ismeret áll rendelkezésre.

Szoftverfejlesztők napidíjon - Bluebird
IT solutions - Bluebird
IT munkaerő-közvetítés - Bluebird

Ha a blogbejegyzéseinkről mindig elsőként akarsz értesülni, kövess minket LinkedInen és Facebookon is!


Ehhez kapcsolódó témák

Success message!
Warning message!
Error message!