A Scrum: folyamatról és szerepkörökről érthetően

Ibos Árpád
2021. május 27.

Mi a Scrum? Hogyan épül fel a Scrum folyamat, milyen szerepkörök vannak? Mindezekre érthető és egyszerű válaszok a Bluebirdtől!

More...

A Scrum a legismertebb agilis módszertan, amely gyors alkalmazkodást tesz lehetővé a fejlesztési folyamat bármely szakaszában. A körülmények folyton változnak, így a fejlesztési folyamatot hatékonyan lehet adaptálni bármikor, az új feltételeknek megfelelően.

Az alábbiakban a Scrum folyamatról és szerepkörökről olvashatsz. Célunk az volt, hogy átfogó ismereteket adjunk, mindezt érthetően. Nézzük!

Scrum módszertan - Bluebird blog

A Scrum egy módszertan?

Scrum jelentése - Bluebird blog

Amikor a Scrum szervezetekben és csapatokban valósul meg, valójában a csapat által meghatározott folyamatok, technikák és módszerek együttesére támaszkodhat. Ebben az összefüggésben a csapatok gyakran alkalmazzák az általánosan elfogadott SCRUM alapelemeket. Ilyenek a user storyk, story pointok, feladattáblák és burn down chartok.

Ezért kijelenthető, hogy ha a Scrum keretrendszert, valamint a kiegészítő gyakorlatokat és technikákat egy csapat elfogadja és alkalmazza - a Scrum-ot valóban módszertanná változtatja az adott szervezeten, projekten vagy csapaton belül. 

Ezt a perspektívát tükrözi a mindennapi nyelv is, ahol a „Scrum módszertan” valójában egy viszonylag elterjedt kifejezés, amelyet a PMI is használ. Azt azonban továbbra is el kell mondani, hogy ez a terminológia nem egyezik az alkotók azon állításával, miszerint a Scrum egy általános keret.

A Scrum csapatoknak öt alapértéke van:

1. NYITOTTSÁG

2. TISZTELET

3. BÁTORSÁG

4. FÓKUSZ

5. ELKÖTELEZETTSÉG

Ezeket az értékeket a csapatnak kell képviselnie, elősegítve a megbízható, nyitott és ezért hatékony környezet létrehozását. Mivel a Scrum keretrendszer a megoldások feltárására ösztönzi a csapatokat - előre meghatározott technikák alkalmazása helyett - így ezek az értékek döntő fontosságúak a Scrum megvalósításához.

Scrum projekt felépítése

Mivel a Scrum viszonylag egyszerű keret, a Scrum projekt felépítése áttekinthető - legalábbis elméletben.

A Scrum 3 szerepet vezet be:

  • a termék értékének maximalizálásáért felelős Product Owner,
  • a termék (ek) et és az inkrementum (oka) t létrehozó, önszerveződő fejlesztő csapat, és
  • a Scrum Master, aki a csapat támogatásáért, a mindennapi működésért felel.

A Scrum lelke az ütemezett sprint, amely jól meghatározott eseményekből áll, a sprinttervezéstől a napi scrum-on át a retrospektívig.

Csapat és szerepek

Product Owner

A Product Owner képviseli az üzleti oldalt a projektben. A product backlogot a projekt által létrehozott termék értékének maximalizálása érdekében kezeli.

Ennek része, hogy a fejlesztési tételeket úgy sorrendezik, hogy a prioritási lista tetején a – valamilyen szempont alapján - legértékesebb témakörök találhatóak. Ez azért fontos, hogy a legtöbbet érő elemeket fejlesszék először, mivel a product backlog összes elemét egyszerre nem lehet fejleszteni, telepíteni. A Product Owner folyamatos útmutatást ad a csapatnak, így biztosítva, hogy a fejlesztő csapat teljes mértékben megértse a követelményeket.

A Scrum Guide hangsúlyozza, hogy a Product Owner egy olyan személy, aki kizárólag a fenti cselekményekért felel. Gyakori hiba - amikor egy szervezet átáll a Scrumra -, hogy ezt a szerepet több szakemberrel, „bizottsággal” helyettesítik. Ez azonban veszélyezteti a Scrum keretrendszer hatékonyságát, mivel növeli az összetettséget és lelassítja a döntéshozatalt. A Guide azt javasolja, hogy a Product Owner ilyenkor képviseljen egy több főből álló csapatot, miközben ő marad egyedül felelős a termékért.

Fejlesztői csapat

Ideális esetben 3-9 keresztfunkcionális (több szerepkörben is bevonható) csoporttagból álló fejlesztőcsapat végzi az operatív munkát, amely szükséges a fejlesztendő termékek létrehozásához. Önszervező működés támogatott, ezen kívül a csapatot bátorítják arra, hogy önállóan alkalmazzák a legjobbnak ítélt megoldásokat a feladatok minőségi elvégzéséhez.

Kizárólag a csapat felelőssége meghatározni, miként fejleszthető termék a backlogból. Senki sem kérheti tőlük, hogy ezt bizonyos módon tegye meg - beleértve a Scrum Mastert is, akinek a feladata a csapat támogatása, nem pedig vezető vagy felügyelő szerepkör betöltése – ebben alapvetően eltér a projektvezetői szerepkörtől

A Scrum megköveteli, hogy a fejlesztői csapat olyan erőforrásokból – szakemberekből álljon, akik minden szükséges készséggel rendelkeznek a projekt eredményeinek létrehozásához anélkül, hogy bizonyos szerepeket vagy címeket jelölnének ki tagjai számára. Ha a csapat méretének 9 főnél nagyobbnak kell lennie, akkor ez technikailag nincs összhangban a Scrum útmutatóval, ilyenkor célszerű a csapatot több, kisebb csapatra bontani.

Scrum Master

Betöltött szerepe igen hasonló egy edzőéhez vagy oktatóhoz. Jelentősen eltér a hagyományos projektmenedzser feladataitól és felelősségétől. Az önszerveződő fejlesztő csapatnak ugyanis nem kell irányítás, a feladatokat nem kell kiosztani, mivel a csapat választja ki azokat a backlogból, és a tervezési folyamatok általában szűk időtávúak a projektekben.

A Scrum Masternek azonban maximalizálnia kell az értékteremtést azáltal, hogy a projekten belül és kívül egyaránt mindenkinek segít megérteni a Scrumot, és megkönnyíti a Product Owner, a fejlesztői csapat és a szervezet közötti interakciókat. Például ő felelős azért, hogy a sprint során kötelező események megtörténjenek, és ne lépjék túl az előírt időt.

Sprint és Scrum események

A „sprint” a Scrum alapegysége, időbeosztása rögzített és megváltoztathatatlan időtartammal rendelkezik, amely alatt a fejlesztői csapat létrehozza az inkrementumokat a sprint backlog alapján. A sprint legfeljebb 1 hónapig tart, a gyakorlatban jellemzően 14 nap. Közvetlenül az egyik sprint befejezése után új sprint indul.

A sprintek több különböző eseményből állnak:

  • Sprinttervezés (Sprint Planning)
  • Napi scrum (Daily Standup)
  • Sprint megvalósítása
  • Demo / Sprint Review
  • Sprint retrospektív

A sprint időtartama nem változtatható meg. Így ha a Sprint Backlog még tartalmaz elemeket egy sprint végén, akkor a fennmaradó sprint backlog tételek visszakerülnek a termék backlogba. Ugyanakkor egy sprint törölhető, ha a Product Owner úgy dönt. Ezt azonban csak kivételes esetekben lehet alkalmazni. Az elkészült inkrementumokat ettől függetlenül felül kell vizsgálni, és a sprint backlog hiányos elemei visszakerülnek a termék backlogába.

Sprinttervezés

Ezen a találkozón a sprint alatt elvégzendő munkát a Product Owner, a fejlesztői csapat és a Scrum Master tervezi meg. A sprint tervezéséhez figyelembe veszik a termék backlogját, a korábbi sprintek során létrehozott inkrementumokat, a sebességet (vagy a csapat hatékonyságának mértékét a korábbi sprintek során) és a csapat kapacitását.

Míg a Product Owner bemutatja a sprint célkitűzéseit, a Scrum teljes csapata meghatározza a sprint célját. Ez a cél átfogó útmutatást nyújt a fejlesztőcsapatnak a sprint alatt végzett munkájához.

A fejlesztői csapat kizárólagos felelőssége, hogy a product backlogból elemeket vonjon be a sprint backlogába, mivel ők azok, akik képesek felmérni, mennyi munkát lehet elvégezni a sprint alatt. Ebben a folyamatban a Product Owner tanácsokat és pontosításokat ad a product backlogban szereplő elemekkel kapcsolatban.

A sprinthez kiválasztott product backlog-elemek és azok szállításának terve képezik a sprint backlogot.

Napi Scrum

A napi scrum a fejlesztői csapat napi 15 perces találkozója, amelyen a csapattagok a következőkre reflektálnak:

1.

Mit tett az előző napon ahhoz, hogy a csapat elérje a sprint célját?

2.

Mihez fog hozzájárulni az adott napon?

3.

Vannak-e akadályok, amelyek gátolják ebben?

További technikai megbeszélések nem megengedettek a napi stand-up alatt, és azokat külön megbeszélésekre kell halasztani. A fegyelem javítása és a 15 perces korlátok betartása érdekében sok csapat valójában stand-up (állva történő beszámoló) formájában egyeztetnek

Sprint Review / Demo

A sprint felülvizsgálatának célja az inkrementumok ellenőrzése és adott esetben a product backlogjának frissítése.

Ezen részt vesz a Scrum csapat és az érdekelt felek, egyben lehetőséget nyújt az érintettek visszajelzésére és a termék együttes fejlesztésére.

A Product Owner felelős a résztvevők meghívásáért. Miközben a Scrum Master gondoskodik arról, hogy ilyen eseményre kerüljön sor. A Product Owner bemutatja az aktuális product backlogot és a sprint során elkészült elemeket. A fejlesztői csoport megbeszéli munkáját és bemutatja az inkrementumokat. Ezután minden résztvevő megvitatja a következő lépéseket, miközben figyelembe veszi a környezet és a projekt korlátozásait.

A felülvizsgált Product Backlog általában a sprint felülvizsgálatának eredménye, amely viszont inputként szolgál a következő sprint sprinttervezési eseményéhez.

Sprint retrospektív

A sprint retrospektív egy pár órás találkozó (rövidítve, ha a sprint kevesebb, mint egy hónapig tart), amely megkönnyíti a Scrum csapatának reflektálását a sprintre. Ez magában foglalja az utolsó sprintek pozitív elemeinek, a lehetséges fejlesztések területeinek azonosítását és a levont tanulságok megvalósításának tervét.

Végezetül talán a legfontosabb a „definition of done” meghatározása.

A Scrum csapat minden tagjának egyértelmû definícióval kell rendelkeznie arról, hogy mely elemeket milyen feltételek mellett tekinthetünk késznek. Ez az ismeret megakadályozza a várakozási idők keletkezését, amelyek sokszor a teljesítés és kész fogalmának eltérő értelmezéséből fakadnak. A kritériumokat a csapat határozza meg, és a szervezet által megkövetelt definíciót követi.

A befejezett backlog tételnek meg kell felelnie a „kész” definíciójának, hogy azokat valóban befejezettnek lehessen tekinteni.

Agilis szoftverfejlesztés - Bluebird
Scrum master napidíjon a Bluebirdtől
IT állások és IT projektek a Bluebirdnél

Ha a blogbejegyzéseinkről mindig elsőként akarsz értesülni, kövess minket LinkedInen és Facebookon is!


Ehhez kapcsolódó témák

Success message!
Warning message!
Error message!