Projektmenedzser vs Scrum Master

Réfi Balázs
2024. január 4.

Ismerd meg az IT projektmenedzser vs Scrum Master szerepek közötti különbségeket. Módszertanok, feladatok, felelősségek, fizetések.

More...

A hatékony projektmenedzsment kulcsfontosságú a szervezeti növekedés szempontjából. Bár az IT projektmenedzser vs scrum master szerepe első pillantásra hasonlónak tűnhet, más a szerepkörük. 

Célom az, hogy bemutassam az IT projektmenedzser vs. scrum master szerepek közötti különbségeket, melyek a felelősségi körök, feladatok, szükséges készségek tekintetében is relevánsak. Kitérek majd a két szerepkör közötti hasonlóságokra is, továbbá bemutatom, hogy pénzügy területen milyen ismeretekre és tudásra van szükséged, ha IT projektmenedzserként vagy Scrum masterként szeretnél elhelyezkedni. 

Amennyiben ezek a munkakörök nem teljesen ismertek számodra, javaslom, hogy olvasd el az IT Projektmenedzser és Scrum Master szerepkörökről szóló blogposztjainkat.


1. Összehasonlítás a projektmódszertan szempontjából

Az IT projektmenedzser vs Scrum Master közötti különbségek megértése alapvető fontosságú. Ezek a szerepkörök eltérő megközelítésekkel rendelkeznek, amely a módszertanok különbségéből adódik. Ha megértjük ezeket a különbségeket, pontosabban alkalmazhatjuk a módszertanokat, javítva a csapat működését és együttműködését, továbbá növelve a projektsiker valószínűségét.

Projektmenedzser vs Scrum Master - Bluebird

a. IT projektmenedzser (PM)

Az IT projektmenedzser hagyományosan a vízesés-módszert vagy hasonló szekvenciális projektmenedzsment megközelítést alkalmaz. Ezek a módszerek lineárisan haladnak előre: a projektkövetelmények összegyűjtésével kezdődik, majd a tervezés, a megvalósítás, az ellenőrzés és végül az üzembehelyezés, üzemeltetés következik.

b. Scrum Master (SM)

A Scrum Master az agilis keretrendszer Scrum módszertanán belül dolgozik. A Scrum iteratív, és hangsúlyozza az együttműködést, az alkalmazkodóképességet, valamint a kis funkcionális szegmensek rövid, sprinteknek nevezett időszakokban történő szállítását. A folyamatos visszajelzés és a rendszeres kiigazítások szerves részét képezik a sikernek.


2. Összehasonlítás a feladatok alapján

Az informatikai projektmenedzser és a Scrum Master szerepének összehasonlítása a feladatok alapján egyértelművé teszi az egyes feladatköröket.

Bluebird

a. Az informatikai projektmenedzser feladatai

 • Részletes projekttervet dolgoz ki.
 • Menedzseli a projekt scope-ot, a projekt ütemezését és költségeit.
 • Koordinálja az erőforrásokat.
 • Kezeli a kockázatokat és problémákat.
 • Figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását és elkészíti a projekt riportokat.

b. A Scrum Master feladatai

 • Facilitálja a Scrum eseményeket, mint például a napi standupok, a sprinttervezés és a retrospektívek.
 • Megszünteti a csapat előtt álló akadályokat.
 • Biztosítja, hogy a csapat kövesse az agilis elveket és a Scrum gyakorlatokat.
 • Megvédi a csapatot a külső zavaró tényezőktől.
 • Fejleszti a csapatot és a szervezetet az agilis gyakorlatok terén.

Projektmenedzser vs Scrum Master - Bluebird

3. Összehasonlítás a felelősségi körök alapján

Az informatikai projektmenedzser vs Scrum Master felelősségeik összehasonlítása rávilágít a projektben betöltött egyedi szerepeikre, továbbá segít a csapatoknak és a stakeholdereknek egyértelmű elvárásokat megfogalmazni feléjük.

Projektmenedzser vs Scrum Master - Bluebird

a. Az informatikai projektmenedzser felelősségi köre

 • Biztosítja, hogy a projekt időben, adott scope-pal és a költségvetésen belül valósuljon meg.
 • Kezeli az érdekelt felek elvárásait.
 • Vezeti a csapatot a projektcélok elérése érdekében.
 • Az adatok és mérőszámok alapján döntéseket hoz a projekt irányáról.
 • Biztosítja a minőségi eredményeket.

b. A Scrum Master felelősségi köre

 • Biztosítja a Scrum folyamat betartását.
 • Azon dolgozik, hogyproduktív környezetet teremtsen a Scrum csapat számára.
 • Foglalkozik a csapat dinamikájával az összetartó és együttműködő megközelítés biztosítása érdekében.
 • Szolgáló, támogató vezetőként működik a Scrum csapat számára.
 • Kapcsolatot tart a csapat és a stakeholderek között a kommunikáció optimalizálása érdekében.

4. Összehasonlítás az előzetes elvárások szempontjából

Az IT projektmenedzser vs Scrum Master szerepek betöltése eltérő ismereteket, készségeket, előéletet igényelnek.  Ezeknek az előzetes elvárások a tudatosítása segíti a vállalatoknak a megfelelő szakemberek kiválasztásában és felvételében, továbbá a szakmai fejlődéssel és a munkakörrel , betöltött szereppel kapcsolatos egyértelmű elvárások meghatározásában.

Bluebird

a. Az informatikai projektmenedzserrel kapcsolatos elvárások

 • Jellemzően informatikai vagy kapcsolódó területen szerzett háttérismeretekre van szükség.
 • Előnyös lehet a PMP (Project Management Professional) minősítés.
 • A hagyományos projektmenedzsment eszközök és módszertanok ismerete szükséges.
 • Erős szervezési és vezetői képességek szükségesek.

b. A Scrum Masterrel kapcsolatos elvárások

 • Nélkülözhetetlen az agilis módszertanok, különösen a Scrum ismerete.
 • A CSM (Certified ScrumMaster) minősítés gyakran előnyös.
 • Együttműködő és alkalmazkodó gondolkodásmód szükséges.
 • Erős facilitációs és coaching készségek megléte szüksége.

5. Egy másik fontos szempont - kapcsolat a csapattal

Az IT projektvezető és a Scrum Master szerepek összehasonlítása a csapattal való kapcsolatuk alapján kulcsfontosságú, mert rávilágít a különböző vezetői stílusaikra, és bemutatja, hogy melyik hogyan segíti elő a csapat dinamikáját, az együttműködést és a termelékenységet. E különbségek megértése optimalizálhatja a csapat működését, biztosíthatja a hatékony kommunikációt, és meghatározhatja, hogy melyik szerepkör a legalkalmasabb egy adott szervezeti környezethez vagy projekttípushoz.

Projektmenedzser vs Scrum Master - Bluebird

a. Az IT projektvezető és a csapat

 • Gyakran felülről lefelé irányuló kapcsolatban áll a csapattal.
 • Kritikus döntéseket hoz és utasítja a csapatot.
 • Figyelemmel kíséri a csapat előrehaladását a tervhez képest.

b. A Scrum Master és a csapat

 • Egyenrangú kapcsolatot tart fenn, szolgáló vezetőként viselkedik.
 • Nem hoz döntéseket a csapat helyett, de megkönnyíti a döntéshozatali folyamatot.
 • Ösztönzi a csapat önszerveződését és autonómiáját.

6. A fizetések összehasonlítása

Az IT projektmenedzserek és a Scrum masterek fizetésének összehasonlítása azért fontos, mert segíti a munkavállalókat abban, hogy megalapozott karrierdöntéseket hozzanak, a szervezeteket pedig abban, hogy versenyképes kompenzációs csomagot ajánljanak új és meglévő (!) szakembereik számára.

Projektmenedzser vs Scrum Master - Bluebird

a. IT projektvezető fizetés (bruttó, átlagos havi fizetés)

 • Junior IT projektvezető: 850.000 Ft - 1.100.000 Ft 
 • Medior IT projektvezető: 1.100.000 Ft - 1.400.000 Ft
 • Senior IT projektvezető: 1.400.000 Ft - 1.800.000 Ft

b. Scrum master fizetés (bruttó, átlagos havi fizetés)

 • Junior Scrum master: 900.000 Ft - 1.100.000 Ft
 • Medior Scrum master: 1.100.000 Ft - 1.300.000 Ft
 • Senior Scrum master: 1.300.000 Ft - 1.600.000 Ft

Ha többet szeretnél tudni a projektvezetői fizetésekről, nézd meg a Bluebird IT Salary Guide-ot!


7. Hasonlóságok

Több hasonlóság is van, mivel mind az IT Projektmenedzser, mind a Scrum Master célja a projekt sikerének biztosítása. Nézzük meg egyesével!

 1. 1
  Csapatvezetés és facilitálás: Mind a projektmenedzser (PM), mind a Scrum Master (SM) vezetői szerepet tölt be. Útmutatást nyújtanak, támogatják és segítik csapataikat, biztosítva, hogy a csapat zökkenőmentesen végezhesse feladatait.
 2. 2
  Stakeholder kommunikáció: A Scrum Master szerepe és az IT Projektmenedzser szerepe is hidat képez a csapatok és a külső érdekelt felek között. Kommunikálják a haladást, kockázatokat és egyéb fontos információkat annak érdekében, hogy mindenki informálva legyen.
 3. 3
  Kockázat- és problémamegoldás: Mind az IT projektvezetők, mind az scrum masterekek azonosítják a potenciális kockázatokat és akadályokat, amelyek veszélyeztethetik a projektet vagy az adott sprintet. Proaktív lépéseket tesznek ezeknek a kockázatoknak a mérséklésére és a problémák kezelésére.
 4. 4
  Értékteremtésre való összpontosítás: Mindkét szerepkör végső célja az értékteremtés. Az IT projekmenedzserek biztosítják a projekt időben történő, a határidőn és költségvetésen belüli szállítását, míg a scrum masterek biztosítják, hogy a Scrum csapat minden sprintben szállítható inkrementumokat hozzon létre.
 5. 5
  Folyamatos fejlesztés: Mindkét szerepkör hangsúlyozza a folyamatok fejlesztésének fontosságát. Az IT projektvezetők ezt projekt utáni értékelésekkel és a tanulságok levonásával tehetik meg, míg a scrum masterek a sprint retrospektíveket használják a reflexióra.
 6. 6
  Erőforrás-menedzsment: Bár a Scrum masterek nem menedzselik közvetlenül az embereket, biztosítják, hogy a csapatnak meglegyenek a sprint során szükséges erőforrások (eszközök, tudás stb.). Az IT projekt menedzserek is biztosítják, hogy csapataiknak meglegyenek a szükséges erőforrások, de gyakran közvetlenebbül kezelik az erőforrás-allokációt.
 7. 7
  A folyamatok betartása: Az IT projektvezetők biztosítják, hogy a csapat kövesse a választott projektmenedzsment módszertant, legyen az Waterfall, PRINCE2, stb. Hasonlóképpen a Scrum Masterek is biztosítják, hogy a csapat betartsa a Scrum keretrendszer elveit és gyakorlatait.
 8. 8
  Coaching és mentorálás: Mindkét szerepkör magában foglalja a coaching elemeket. Egy Scrum Master a csapatot az Agile és Scrum folyamatokkal kapcsolatban coacholja, míg egy projektvezetők a projektmenedzsment folyamat különböző aspektusaiban taníthatja, mentorálhatja a csapattagokat.
 9. 9
  Csapatdinamika: Mindkét szerepkör figyelmet fordít a csapatdinamikára, biztosítva, hogy a csapattagok hatékonyan működjenek együtt és kezeljék a konfliktusokat.
 10. 10
  Cél-orientáltság: Mind a projektmenedzser (PM), mind a Scrum Master (SM) cél-orientáltak. Bár konkrét céljaik eltérhetnek – a projektvezetők a projekt célkitűzéseire, a scrum masterek a sprint céljaira összpontosítanak – mindkét szerepkör mindig a végső eredményre figyel, biztosítva, hogy a csapat a megfelelő úton maradjon a célkitűzések eléréséhez.

Bár az IT projektmenedzserek és a Scrum Masterek módszerei, gyakorlatai és közvetlen célkitűzései eltérhetnek, mindkét szerepkör közös alapja a csapatsiker, a stakeholderek elégedettségének biztosítása.


8. Projektmenedzserként vagy Scrum Masterként a pénzügyi szolgáltatások iparágban

A pénzügyi szolgáltatások iparágban való munkavégzés egyedülálló kihívásokkal és követelményekkel jár, tekintettel az iparág jellegére és a pénzügyi terület fontosságára. Ha IT projektmenedzserként (IT PM) vagy Scrum Masterként (SM) szeretnél dolgozni ebben a szektorban, akkor az alábbi tudásra és ismeretekre lesz szükséged:

 1. 1
  Szabályozási ismeretek: A pénzügyi szolgáltatásokat szigorúan szabályozzák. Az olyan ismeretek, mint például a felügyeleti munkát meghatározó elvek és jogszabályok, a felügyeleti módszertanok és eljárások, a pénzügyi szervezetek engedélyezése, szabályozása és felügyelete, intézményi és piaci környezetszabályozások, pénzügyi digitalizáció ismerete rendkívül fontos és hasznos lehet, akár projekvezetőként, akár scrum masterként szeretnél ebben az iparágban dolgozni.
 2. 2
  Pénzügyi termékek ismerete: A különböző pénzügyi termékek, szolgáltatások és azok életciklusának ismerete előnyt jelenthet – legyen szó hitelekről, értékpapírokról, biztosításokról vagy befektetési termékekről.
 3. 3
  Kockázatkezelés: A pénzügyi adatok és tranzakciók érzékenysége miatt a kockázatkezelésre, különösen az adatbiztonságra nagy hangsúlyt kell fektetni. Ismerni kell a keretrendszereket, módszereket és eszközöket, amelyek elemzik, értékelik és csökkentik a pénzügyi projektek kockázatait.
 4. 4
  Stakeholdeker kezelése: A pénzügyi iparágban gyakran több stakeholder van, a belső csapatoktól a szabályozó testületeken át az ügyfelekig. A hatékony kommunikáció és stakeholderek kezelésének készségei kiemelkedő fontosságúak.
 5. 5
  Adatok értelmezése és kezelése: Az adatokkal való komfortos bánásmód kulcsfontosságú. Legyen szó pénzügyi mutatók megértéséről, projektadatok elemzéséről vagy az adatok integritásának biztosításáról, a pénzügyi szektorban létfontosságú a képesség az adatokkal való munkára és azok értelmezésére.
 6. 6
  Technológiai ismeretek: A pénzügyi technológia, vagy "FinTech", rohamosan növekszik. A digitális platformok, fizetési rendszerek, blockchain vagy egyéb releváns technológiák ismerete jelentős előnyt jelenthet.
 7. 7
  Projektmenedzsment tanúsítványok: A PMP vagy a PRINCE2 tanúsítványok biztosan előnyt jelentenek számodra, de érdemes lehet olyan tanúsítványok megszerzését is fontolóra venni, amelyek kifejezetten a kockázatkezelésre vagy a pénzügyi szolgáltatásokra összpontosítanak.
 8. 8
  Scrum Master tanúsítványok: A szokásos CSM (Certified Scrum Master) tanúsítvány értékes, de érdemes lehet olyan tanúsítványokat is keresni, amelyek az Agile-t és a pénzügyi szolgáltatásokat ötvözik.
 9. 9
  Soft skillek: Tekintettel a pénzügyi iparág fontosságára, az olyan tulajdonságok különösen értékesek, mint a részletekre való figyelem, analitikus gondolkodás és erős döntéshozatali készségek. Emellett a időnyomás alatti munkavégzés kezelése vagy a stressz elviselése alapvető fontosságúak.
 10. 10
  Etikai normák: A pénzügyi szolgáltatások iparágában nagy hangsúlyt fektetünk a bizalomra. A magas etikai normák betartása nem csak előny, hanem szükségszerűség.
 11. 11
  Folyamatos tanulás: A pénzügyi szektor, különösen a technológiai fejlődés miatt, gyorsan fejlődik. A folyamatos tanulás és a pénzügyi és technológiai trendek naprakész ismerete feltétlen szükséges, ha ezen a területen szeretnél dolgozni.

IT Projektmenedzserre vagy Scrum masterre van szükséged?

AJÁNLATKÉRÉS

0 of 5000

GYIK

1. Mi a különbség a projektmenedzser és a Scrum Master között?

Bár mind a projektmenedzserek, mind a Scrum Masterek fontos szerepet játszanak a projekt végrehajtásában, eltérő felelősségeik vannak. Egy projektmenedzser a projekttervezésre, szervezésre és vezetésére összpontosít, biztosítva, hogy a csapat a meghatározott korlátokon belül (scope, időkorlát, költségkorlát) elérje céljait. Ezzel szemben egy Scrum Master az agilis módszertanok alkalmazását segíti elő, elősegíti az együttműködést és eltávolítja az akadályokat a fejlesztőcsapat elől.

2. Mik a projektmenedzser fő felelősségei?

Egy projektmenedzser felelős a projekt céljainak meghatározásáért, projektterv készítéséért, feladatok csapattagoknak történő kiadásáért, a haladás nyomon követéséért, kockázatok kezeléséért és a határidőre történő szállítás biztosításáért. Emellett a stakeholderekkel való kommunikációért és a projekt költségvetésének és erőforrásainak kezeléséért is felelős.

3. Mik a Scrum Master specifikus feladatai?

A Scrum Master feladatai közé tartozik a napi scrum megbeszélések, sprint tervezés, sprint backlog, sprint értékelések és retrospektívek lebonyolítása. Coachként és mentorként működik a szoftverfejlesztő csapat számára, eltávolítja a haladás akadályait, nyomon követi a csapat előrehaladását és biztosítja az agilis elvek és gyakorlatok betartását.

4. Mik a projektmenedzserek és a Scrum Masterek közötti kulcsfontosságú különbségek?

A projektmenedzserek szélesebb körben összpontosítanak a projektek tervezésére, szervezésére és vezetésére, míg a Scrum Masterek az agilis módszertanok alkalmazásának elősegítésére fókuszálnak. A projektmenedzserek strukturált megközelítést követnek, míg a Scrum Masterek iteratív és rugalmas megközelítést alkalmaznak. Emellett a projektmenedzserek az egész projekt életciklusát kezelik, míg a Scrum Masterek elsősorban a fejlesztési fázisra összpontosítanak.

5. Hogyan működik a projektmenedzser mint a hajó kapitánya?

A projektmenedzser a hajó kapitányaként vezeti a projektcsapatot, fontos döntéseket hoz és a projektet a siker felé irányítja. Irányt szab, kezeli az erőforrásokat, elősegíti a kommunikációt és biztosítja, hogy az összes projekttevékenység összhangban legyen a projekt céljaival és objektíváival.

6. Mik a Scrum Master fő felelősségei facilitátorként és coachként?

Mint facilitátor, a Scrum Master elősegíti a csapattagok közötti hatékony együttműködést, biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésre állását és segít eltávolítani az esetleges akadályokat, amelyek akadályozhatják a haladást. Mint coach, útmutatást és mentorálást nyújt a csapatnak az agilis elvek megértésében és alkalmazásában, elősegítve az önálló szerveződést és a folyamatok folyamatos fejlesztését.

7. Milyen készségekkel kell rendelkeznie egy projektmenedzsernek?

A projektmenedzsereknek erős kommunikációs készségekkel kell rendelkezniük a csapattagokkal és stakeholderekkel való hatékony együttműködés érdekében. Emellett vezetői, problémamegoldó, kockázatkezelési, időgazdálkodási és alkalmazkodó képességekkel is rendelkezniük kell. Ezenkívül alapvető a projektmenedzsment módszertanok és eszközök mélyreható ismerete.

8. Milyen készségekre van szüksége egy Scrum Masternek?

A Scrum Mastereknek kiváló facilitációs és coaching készségekkel kell rendelkezniük a fejlesztőcsapat irányításához és az együttműködés elősegítéséhez. Erős kommunikációs és interperszonális készségekre van szükségük a csapattagokkal és stakeholderekkel való hatékony kommunikáció érdekében. Ezenkívül konfliktuskezelési, problémamegoldó képességekre és agilis módszertanok ismeretére is szükség van.

9. Hogyan közelítik meg a projektmenedzserek és a Scrum Masterek az együttműködést és kommunikációt?

A projektmenedzserek tipikusan top-down kommunikációs megközelítést alkalmaznak, biztosítva a stakeholderekkel és csapattagokkal való tiszta és időben történő kommunikációt. A Scrum Masterek ezzel szemben az együttműködést és nyílt kommunikációt ösztönzik a rendszeres megbeszélésekkel, mint a napi scrumok, sprint tervezések és retrospektívek, elősegítve az átláthatóságot és felhatalmazva a szoftverfejlesztő csapatot.

10. Mik a különbségek az agilis és a hagyományos projektmenedzsment között?

Az agilis projektmenedzsmentet az iteratív megközelítés, a rugalmasság és a csapattagok közötti szoros együttműködés jellemzi, lehetővé téve a gyors alkalmazkodást a változásokhoz. A hagyományos projektmenedzsment lineáris megközelítést követ, fix scope-pal, projekt határidőkkel és költségvetéssel. Az agilis módszertanok, mint például a scrum, az inkrementális szállítást és a folyamatos fejlesztést hangsúlyozzák, míg a hagyományos projektmenedzsment a részletes tervezésre és végrehajtásra összpontosít.

11. Mikor kell projektmenedzsert választani a projekthez?

Egy projektmenedzsert tipikusan olyan projektekhez érdemes választani, amely magas szintű komplexitással, nagy csapattal és erős vezetői igénnyel rendelkezik. Amikor a projekt részletes tervezést, koordinációt és a stakeholderek kezelését igényli, akkor leginkább egy projektmenedzser biztosíthatja a projekt sikerét.

12. Mikor kell scrum mastert választani a projekthez?

Scrum Master ajánlott azokhoz a projektekhez, amelyek az agilis módszertanokat alkalmazzák, önszerveződő csapatokkal rendelkeznek, és iteratív fejlesztést igényelnek. Az agilis projektek a rugalmasságot, együttműködést és a folyamatos fejlesztést helyezik előtérbe. Egy Scrum Master szakértelme az agilis gyakorlatok elősegítésében és a csapat autonómiájának erősítésében jelentősen hozzájárulhat a projekt sikeréhez.


Remélem, hogy hasznosnak találtad a projektmenedzser vs scrum master szerepek összehasonlítását.

Ha érdekelnek IT Projektmenedzser vagy Scrum Master állások, kérlek, nézd meg az IT állásajánlatainkat és IT projekteinket.

Amennyiben többet szeretnél megtudni a karrierút lehetőségekről, olvasd el kapcsolódó blogposztjainkat

1. Scrum Master karrierút

2. Projektmenedzser karrierút

Kövess minket a LinkedIn-en és a Facebook-on, hogy elsőként értesülj az új blogbejegyzésekről!


Ehhez kapcsolódó témák

Success message!
Warning message!
Error message!