Az IT projektmenedzser

Réfi Balázs

2022. április 8.

Mik az IT projektmenedzser feladatai? Mi kell ahhoz, hogy jó projektvezető legyél és mennyit tudsz keresni ebben a munkakörben?

More...

Kezdjük az alapfogalmakkal!

Projekt jelentése: Wiki szerint: "A projekt egyszeri vállalkozás, melynek célja, hogy egyedi terméket, szolgáltatást vagy végeredményt hozzon létre."

Ez IT projekt esetében azt jelentik, hogy egyedi IT terméket, IT szolgáltatást vagy IT leszállítandó terméket hozunk létre egy IT projekt keretében.

Az IT projekt határidővel és költségkerettel körülhatárolt. Célja és a leszállítandók (eredménytermékek) egyértelműek mind a szállító, mind a megrendelő számára. 

Projektmenedzsment jelentése: A projektmenedzsment feladata és felelőssége biztosítani a projektcélok elérését. Ezt a projekt vezetésével, irányításával, szervezésével, koordinálásával éri el. IT projektek esetében a projektmenedzsment szállító oldali feladatait a projektmenedzser (többnyire) egy személyben látja el. Számos projekt esetén külön megrendelő oldali projektmenedzsment is szükséges lehet.

A projektmenedzser fő feladatai

A projektmenedzser (más szóval projektvezető) legfontosabb feladata az, hogy biztosítsa a projekt céljainak elérést, a projektfeladatok elvégzését, megadott költségkereten és határidőn belül.

Projektmenedzser feladatai - Bluebird blog

A projektmenedzser feladatait részletesen a "Projektvezető feladatai" című blogunkban fejtjük ki. 

Projektmenedzser munkakör - Bluebird blog

Ha jó projektvezető akarsz lenni, gondold át, hogy igazak-e rád az alábbi állítások

 • Megérted a projekt célját és elvégzendő feladatokat
 • Jól tudod definiálni és a többiekkel közösen értelmezni a projekt scope-ját
 • Jól tudod tervezni a feladatokat és azok sorrendjét
 • A projekt feladatokhoz hozzá tudod rendelni a megfelelő képességekkel rendelkező szakembereket
 • Az idő előrehaladtával képes vagy újratervezni-, áttervezni feladatokat, erőforrásokat úgy, hogy a leszállítandó termékek határidőre és megfelelő minőségben elkészüljenek
 • Képes vagy a határidőket ésszerűen tervezni
 • A csapatod tagjainál eléred, hogy határidőre elkészüljenek a feladataikkal
 • Képes vagy a felmerülő költségeket ésszerűen tervezni
 • Ha szükséges, képes vagy a projekt költségvetésén módosításokat végrehajtani és elfogadtatni
 • Eléred, hogy a projekt kellően dokumentált legyen
 • Képes vagy a projekt szerződés értelmezésére, szükség szerinti módosítására és annak menedzselésére
 • Eléred, hogy a leszállítandó dokumentációk határidőre elkészüljenek
 • Képes vagy a projekt kockázatokat újra és újra végiggondolni, feltárni és kezelni
 • A projekt bármely szakaszában teljes rálátásod van a projekt aktuális helyzetére
 • Jó csapatvezető vagy, a csapattagok motiváltak, együttműködőek és a cél elérésére törekszenek
 • Az ügyféllel mindvégig jó kapcsolatot tudsz ápolni
 • A csapatoddal, az ügyféllel és a beszállítókkal megfelelő stílusban kommunikálsz.
 • Biztosítod, hogy projektcsapatod jó minőségben készítse el a leszállítandókat.

Miért szükséges, hogy projektmenedzser vezesse a projektet?

1. Tervezhetőség, kiszámíthatóság

Egy jó projekt vezető terv alapján dolgozik. Bármilyen is egy terv és bárhogy is kezeli azt a projektmenedzser, biztosan jobb, mintha nincs terv és nem olyan, akinek az a dolga, hogy figyelje.

2. Leszállítandók minősége

A projektmenedzser a leszállítandókat alapvetően a szerződés alapján kell, hogy kezelje. Abban került definiálásra, hogy pontosan mit kell szállítani, milyen feltételek mellett. Szerződésben megkeresni a teljesítési követelményeket a projektmenedzseren kívül nem sokan teszik meg.

Egy jó szerződés tartalmazza a minőségi követelményeket is. De ha nem tartalmazza teljesen pontosan, akkor az ügyfél az, akivel egyeztetni szükséges, hogy ki mit ért a leszállítandó termék alatt. Ebben a típusú kommunikációban egy projektmenedzsernek jónak kell lennie. Meg kell értenie az ügyfél igényeit és kezelnie is kell, amennyiben azok nagyon elmozdulnának a kezdeti elvárásokhoz képest, illetve akkor is, ha az ügyféloldal és a vállalkozó oldal között jelentős eltérés lenne a leszállítandók értelmezésében.

Projektmenedzsment - Bluebird blog

3. Költségek és határidők kezelése

Alapvetően projektmenedzseri feladat. Így, ha egy projektben nincs projektvezető, a költségek és határidők kezelése is kevesebb figyelmet kaphat, mint amit indokol.

Egy IT projektben néhány hónap csúszás gyakran a teljes projekt eredményét elviheti, hiszen a projekttagok bérköltsége igen tetemes lehet. Ezért figyelni kell rá, kezelni kell, nem nyúlhat a projekt lezárása, mint a rétestészta.

4. Rendszerdokumentációk

Mivel a projektvezető szerződésből dolgozik, a leszállítandókat is annak megfelelően kezeli. Azaz, ha a leszállítandók között szerepel rendszerdokumentáció (pl. rendszerterv, üzemeltetési dokumentáció, felhasználói kézikönyv, stb.), akkor ennek meglétére figyelni fog.

5. Problémák kezelése, eszkaláció

Egy jó projektmenedzser foglalkozik a projekt során felmerülő problémákkal. Sőt, nem csak foglalkozik, hanem megoldást is talál rá. Ennek folyamata sokszor rendkívül időigényes és sok egyeztetést igényel az ügyféllel vagy más szereplővel. Ritka az az IT projekt, ahol a fejlesztésben résztvevők közül bárki jelentős időt fordít a problémák ilyen típusú kezelésére, kivéve a projektmenedzser.

6. Ügyfélkommunikáció

Egy IT projektben fontos az ügyfelek nyelvén kommunikálni. Ehhez business analyst vagy projektmenedzser kell. Nem azért, mert egy fejlesztő esetleg nem értené meg azt, amit az ügyfél mond, hanem azért, mert egy-egy ügyfél egyeztetés során számtalan olyan kérdés előjöhet, amit kezelni kell és nem fejlesztői kompetenciát igényel.

Ehhez szükség van a megfelelő kommunikációs skillekre, továbbá esetenként a szerződés pontos ismeretére is.

7. Kockázatok kezelése

A kockázatok folyamatos feltérképezése és kezelése rendkívül fontos feladat. Jó kockázatelemzés eredménye sokszor teljesen láthatatlan marad, hiszen lezártuk időben a projektet, nem? Igen, de vajon hány, és hány helyen sikerült azonosítani olyan kockázatokat, amelynek elhárítása azonnali cselekvést igényelt a projekt vezetőjétől? Sokszor nem is tudni, hányszor kellett közbelépnie, egyeztetnie, pontosítania.

8. Csapatvezetés

Alapszabály a szervezetfejlesztésben, hogy nem a legkomolyabb szakértő lehet a csapat legjobb vezetője. Sőt! Az emberek vezetéséhez nem csak IT tudás szükséges, hanem vezetői skillek és tapasztalat.

Egy jó projektmenedzser összetartja a csapatot, bevonja a projekt tagjait a feladatok értelmezésébe, tervezésébe, fókuszt ad, vezet, visszamér, és mint egy iránytű, pontosan mutatja az utat. A projektvezető egyszerre szervez, irányít, vezet és koordinál. 

Projektmenedzser - Bluebird blog

Projektvezetői tanúsítványok

CAPM

Certified Associate in Project Management

Project Management Professional (PMP) tanúsítás előfutára. A főiskolai végzettséggel nem rendelkező, vagy csak kezdetleges projektmenedzsment tapasztalattal rendelkező szakemberek számára ajánlott. Szintén megfontolandó a megszerzése, ha a PMP minősítésig két lépésben szeretnél eljutni.

Szervezet: Project Management Institute

Előfeltétel: Középiskolai végzettség, legalább 1500 óra projektmenedzsment tapasztalat vagy 23 óra projektmenedzsment oktatás.


CPMP

Certified Project Management Practitioner

A képzés célja a vezetői és technikai készségek fejlesztése.

Szervezet: EC Council

Előfeltétel: Nincsenek előfeltételek, de egy háromnapos felkészítő tanfolyamon ajánlott


CPM

Certified Project Manager

A Nemzetközi Projektmenedzserek Szövetsége (IAPM) egy globális szakmai szövetség és tanúsító testület, amely a projektmenedzsment szakmára összpontosít.

Az IAPM-en belül négy tanúsítási szint van, két tudományterületre osztva: a hagyományos projektmenedzsmentre és az agilis projektmenedzsmentre.

Az IAPM Certified Project Manager képesítése azoknak a pályázóknak szól, akik megalapozott ismeretekkel rendelkeznek a projektmenedzsmentről, beleértve a különféle projektek tervezésének, szervezésének és megvalósításának alapjait.

Szervezet: IAPM

Előfeltétel: Nincs.


CSM

Certified ScrumMaster

Az agilis módszertanok használata szabványossá vált, így nem meglepő, hogy nagy a kereslet az informatikus szakemberekre.

A Scrum Alliance, amely ezt a tanúsítványt kínálja, nonprofit szervezet, amely ösztönzi a Scrum és az agilis gyakorlatok alkalmazását. A szervezet világszerte több, mint 450 000 tanúsított gyakorlattal büszkélkedhet.

Szervezet: Scrum Alliance

Előfeltétel: A Scrum általános ismerete, kétnapos tanfolyam elvégzése


PRINCE2

PRINCE2 Foundation/PRINCE2 Practitioner

A PRINCE2 tanúsítványokat az ILX csoport bocsátja ki, és a projektek irányítására és lebonyolítására összpontosít.

Két elsődleges képesítés létezik, a PRINCE2 Foundation és a PRINCE2 Practitioner. A PRINCE2 Foundation tanúsítás a projektmenedzsment terminológiát és módszertant teszteli, míg a PRINCE2 Practitioner tanúsítás olyan haladó projektmenedzsereket tesztel, akik már elérték a PRINCE2 Foundationt.

Szervezet: ILX Group 

Előfeltételek:

1. PRINCE2 Foundation: PRINCE2 Foundation tanfolyam

2. PRINCE2 Practitioner: PRINCE2 Foundation vagy Project Management Professional (PMP), vagy CAPM vagy IPMA tanúsítás


PPM

Professional in Project Management

A Professional in Project Management (PPM) a GAQM középszintű projektmenedzsment-tanúsítványa. A GAQM projektmenedzsment-tanúsításai széles tudásbázisra összpontosítanak, és hangsúlyozzák a hatékony erőforrás-allokációt, az egyértelmű iránykijelölést, a változásokhoz való alkalmazkodást, a hatékony kommunikációt és a minőségi teljesítések biztosítását minimális kockázat mellett. A PPM a tapasztalt projektmenedzserek felé irányul, akik részt vesznek kockázat- és válságkezelésben, és akik részt vesznek a projektek napi irányításában.

Szervezet: Global Association for Quality Management

Előfeltétel: GAQM ismeretanyag és e-tanfolyam, a vizsgázóknak projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezniük kell a vizsga sikeres teljesítéséhez.


PMITS

Project Management in IT Security

A minősítés segít a pályázóknak megerősíteni meglévő projektmenedzsment készségeiket, miközben fókuszban az informatikai biztonsági projektek megvalósítása áll.

Szervezet: EC Council

Előfeltétel: Legalább kétéves tapasztalat az információbiztonság területen és olyan végzettség, amely az IT biztonságra összpontosít (alapképzés vagy magasabb).


PMP

Project Management Professional

A projektmenedzsment tanúsítások arany sztenderdje a Project Management Professional tanúsítvány.

Szervezet: Project Management Institute

Előfeltétel:

1. Középfokú végzettség, 3 év projektmenedzsment tapasztalat, 4500 óra projektvezetés tapasztalat, valamint 35 óra projektmenedzsment oktatás, vagy

2. Középfokú végzettség, 5 éves projektmenedzsment tapasztalat, 7500 óra projektvezetés tapasztalat, valamint 35 óra projektmenedzsment oktatás


Mennyit keres egy projektmenedzser?

Adatok aktualitása: 2021. november

 • Junior projektvezető: 600.000 - 850.000 HUF
 • Tapasztalt projektvezető: 850.000 - 1.000.000 HUF
 • Senior projektvezető: 1.000.000 - 1.350.000 HUF

Azonban, ha komoly domain tudást sikerül szerezned, akkor a fizetésed ezeknél a béreknél is jócskán magasabb lehet.

Projektmenedzser fizetés - Bluebird
Projekt menedzser fizetés - Bluebird blog

* Béradatok forrása: Bluebird IT Salary Guide

Projektvezető állás - Bluebird
Projektvezető napidíjon - Bluebird
Projektvezető - IT recruitment - Bluebird

Ha a blogbejegyzéseinkről mindig elsőként akarsz értesülni, kövess minket LinkedInen és Facebookon is!