Hogyan felelj meg a NIS2 követelményeknek?

Réfi Balázs
2024. január 3.

Tudj meg többet a NIS2 követelményeiről. Bemutatjuk a kiberbiztonsági stratégiák NIS2-irányelvvel való összehangolásának alapvető lépéseit.

More...

A kibertámadások számának növekedésével és a kritikus infrastruktúrát fenyegető növekvő fenyegetéssel a NIS2 követelményeinek való megfelelés elengedhetetlenül fontossá vált a szervezetek számára. A NIS2-irányelv előírja a tagállamok számára, hogy hozzanak létre kiberbiztonsági keretrendszert és mozdítsák elő a kiberbiztonsági kultúrát.

Ebben a cikkben végigvezetünk a NIS2-nek való megfelelés folyamatán: a kiberbiztonsági értékelés elvégzése, a NIS2 követelmények feltérképezése az adott infrastruktúrádra vonatkozóan, valamint átfogó megfelelési terv kidolgozása.

Az általunk bemutatásra kerülő irányelveket követve biztosíthatod, hogy vállalkozásod/szervezeted megfeleljen a NIS2 követelményeinek, és proaktívan csökkenthetsd a kibertámadásokkal kapcsolatos kockázatokat.


Legfontosabb tudnivalók

 1. 1
  A NIS2 követelményeinek való megfelelés kulcsfontosságú a kritikus infrastruktúrák védelme szempontjából.
 2. 2
  A hatékony megfelelési terv magában foglalja a jelenlegi kiberbiztonsági intézkedések értékelését, a NIS2 követelményeinek az infrastruktúrára való leképezését és a kockázatkezelési keretrendszerek létrehozását.
 3. 3
  Az incidensek észlelési és reagálási képességeinek javítása, a hálózati és információs rendszerek biztosítása, valamint az üzletmenet folytonosságának és a katasztrófa utáni helyreállításnak a biztosítása szintén lényeges elemei a NIS2-megfelelésnek.
 4. 4
  A képzési és tudatosságnövelő programok segíthetnek a kiberbiztonsági kultúra kialakításában a szervezeten belül.
 5. 5
  Folyamatos fejlesztésre és a megfelelőség ellenőrzésére van szükség annak érdekében, hogy szervezeted naprakész maradjon a szabályozási változásokkal  kapcsolatban és proaktívan kezelje a kiberbiztonsági kockázatokat.

Mik azok a NIS2 követelmények?

A NIS2-irányelv célja, hogy az EU tagállamaiban magas szintű kiberbiztonságot teremtsen. A frissített NIS2-irányelv szerint a különböző ágazatokban működő szervezetek szélesebb körének kell megfelelnie a követelményeknek, elsősorban azoknak, amelyek alapvető szolgáltatásokat nyújtanak, jelentős hatást gyakorolnak a gazdaságra vagy kritikus jelentőségűek a társadalom számára.

Az irányelv a kockázatalapú megközelítést hangsúlyozza, és előírja, hogy a szervezetek hatékony intézkedéseket kell, hogy végrehajtsanak a biztonsági incidensek észlelésére, megelőzésére és kezelésére.

A NIS2 irányelv kulcsfontosságú követelményei alapján a teendők a következők:

 1. 1
  A hálózati és információs rendszereket érintő kockázatok azonosítása és értékelése
 2. 2
  Megfelelő biztonsági intézkedések végrehajtása az azonosított kockázatok csökkentése érdekében
 3. 3
  Incidenskezelési eljárások kidolgozása és végrehajtása
 4. 4
  Az üzletmenet folytonosságának és rugalmasságának biztosítása a szervezet egészén belül
 5. 5
  Folyamatos felügyeleti folyamatok kialakítása a támadások észlelésére és az azokra való reagálásra

E követelmények betartása alapvető fontosságú a NIS2-irányelvnek való megfelelés biztosításához és a kiberfenyegetésekkel kapcsolatos kockázatok mérsékléséhez.


A jelenlegi kiberbiztonsági intézkedések értékelése

A NIS2-megfelelőségi intézkedések bevezetése előtt elengedhetetlen, hogy felmérd vállalatod jelenlegi kiberbiztonsági gyakorlatát. Egy alapos kiberbiztonsági értékelés elvégzése azonosíthatja a biztonsági stratégiában lévő esetleges hiányosságokat, és segíthet megteremteni a jövőbeli megfelelés alapját.

A jelenlegi gyakorlatok értékelése magában foglalja a kiberbiztonság különböző aspektusainak elemzését, beleértve az információs rendszereket, hálózatokat, szoftvereket és hardvereket. Alapvető fontosságú a biztonsági résekhez vezető sebezhetőségek vagy hiányosságok azonosítása.

Az értékelés során elengedhetetlen a szervezet biztonsági politikáinak, eljárásainak és protokolljainak értékelése. Értékeld, hogy biztonsági intézkedések összhangban vannak-e a NIS2 követelményeivel. Használhatod a megfelelőségi keretrendszereket, például az ISO/IEC 27001-et, hogy vállalatod jelenlegi gyakorlatát a legjobb gyakorlatokkal (best practice) összevesd, és értékeld azok hatékonyságát.

A meglévő hiányosságok azonosításával átfogó tervet dolgozhatsz ki azok kezelésére. Ez segít abban, hogy összehangold kiberbiztonsági stratégiát a NIS2 követelményeivel, megfelelj a követelményeknek, és megvédd vállalatod / szervezeted kritikus infrastruktúráját.


A NIS2 követelményeinek leképezése

A NIS2-irányelvnek való megfeleléshez a legfontosabb követelmények átfogó ismerete és a jelenlegi kiberbiztonsági intézkedések értékelése szükséges. Miután megtetted ezeket a kezdeti lépéseket, a következő fontos feladat a NIS2 konkrét követelményeinek a meglévő infrastruktúrájádra történő feltérképezése.

A feltérképezés magában foglalja rendszereid részletes elemzését és a kockázatértékelést az esetlegesen meglévő hiányosságok azonosítása érdekében - olyan hiányosságokat, amelyeket a NIS2-nek való megfelelés érdekében meg kell szüntetni. Ezzel biztosíthatod, hogy az irányelvnek való megfelelés érdekében tett folyamatos erőfeszítéseid a szervezeted egyedi igényeihez és kockázati környezetéhez igazodjanak.

1. Infrastruktúra-elemzés

Ahhoz, hogy a NIS2 követelményeit hatékonyan leképezhesd infrastruktúrádra, először is alaposan elemezned kell meglévő rendszereidet. Ennek az elemzésnek ki kell terjednie a kritikus eszközöktől és az adatáramlástól kezdve a hálózati architektúráig és a hozzáférés-szabályozásig.

Az infrastruktúraelemzés kritikus eleme a szervezet legsebezhetőbb területeinek azonosítása. Ez azt jelenti, hogy számba kell venni a különböző típusú kibertámadások lehetséges hatásait, és meg kell értened, hogyan reagálnának a jelenlegi rendszereid.

Itt olyan tényezőket kell figyelembe vennie, mint a rendszerek kora és megbízhatósága, a meglévő biztonsági ellenőrzések, valamint az, hogy jelenleg mennyire vagy képes figyelni és reagálni a gyanús tevékenységekre.

2. Kockázatértékelés

A részletes kockázatértékelés elvégzése szintén létfontosságú lépés a NIS2 követelményeinek az infrastruktúrára történő leképezéséhez. A kockázatértékelés segít azonosítani az információs rendszerek és kritikus eszközök biztonságát és rendelkezésre állását fenyegető potenciális veszélyeket.

Az értékelés során olyan sebezhetőségeket fedezhetsz fel, amelyek lehetővé tehetik a rosszindulatú szereplők számára, hogy kihasználják a rendszereid gyengeségeit. A kockázatértékelésnek figyelembe kell vennie az olyan eseményeket is, mint például a természeti katasztrófák, amelyek veszélyeztethetik a rendszerek rendelkezésre állását.

Az értékelés elvégzése után készen állsz arra, hogy a konkrét NIS2 követelményeket az infrastruktúrád vonatkozásában vizsgálhasd meg. Ennek során meg kell határozni, hogy a NIS2 követelmények az infrastruktúra mely aspektusaira vonatkoznak, és átfogó tervet kell készítened az azonosított hiányosságok kezelésére.

A NIS2 követelményeknek az infrastruktúrára való ilyen módon történő feltérképezésével olyan testreszabott kiberbiztonsági stratégiát hozhatsz létre, amely megfelel a vállalat / szervezet egyedi igényeinek és kockázatainak.


Átfogó NIS2 megfelelőségi terv kidolgozása

A NIS2 követelményeknek való megfeleléshez részletes terv kidolgozása szükséges, amely igazodik az irányelv konkrét követelményeihez. Csapatunk az alábbi lépések megtételét ajánlja az átfogó NIS2-megfelelési terv elkészítéséhez:

 1. 1
  Célok kitűzése: Határozd meg azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a NIS2-nek való megfelelés érdekében el kell érni. Ez magában foglalja a NIS2 követelmények világos megértését, és azt, hogy azok hogyan vonatkoznak a vállalatodra / szervezetedre.
 2. 2
  Felelősségek kijelölése: Határozd meg, hogy ki lesz felelős a megfelelési tervben szereplő egyes célkitűzések végrehajtásáért. Ez magában foglalja a szervezeten belüli kulcsfontosságú szerepek és felelősségi körök meghatározását.
 3. 3
  Időzítési ütemterv megállapítása: A megfelelési terv végrehajtásának ütemtervének kidolgozása, biztosítva, hogy az reális és megvalósítható legyen. Ez magában foglalja az egyes célkitűzések adott időkereten belüli megvalósításához szükséges erőforrások mérlegelését.

Átfogó megfelelési terv kidolgozásával biztosíthatod, hogy szervezeted megfeleljen a NIS2 követelményeinek, és megvédje kritikus infrastruktúráid a potenciális kiberfenyegetésektől.


NIS2 követelmények - Bluebird blog

Az incidensek észlelési és reagálási képességeinek javítása

A NIS2 követelményeinek való megfeleléshez elengedhetetlen az incidensek észlelési és reagálási képességeinek javítása. Csapatunk az alábbi stratégiák végiggondolását javasolja:

 1. 1
  Robusztus felügyeleti rendszerek bevezetése: Az incidensek észlelésének proaktív megközelítése magában foglalja az összes kritikus rendszer, alkalmazás és eszköz automatizált felügyeletét. Javasoljuk egy integrált biztonsági információ- és eseménykezelő rendszer (SIEM) bevezetését, amely képes valós időben észlelni az anomáliákat, és továbbítani a fenyegetésekkel kapcsolatos információkat és riasztásokat.
 2. 2
  Hatékony incidenskezelési eljárások kialakítása: Az incidens korai felismerése, hatékony reagálási eljárásokkal párosulva, enyhítheti a hatásokat és megelőzheti a jogsértéseket. A hatékony incidensreakció magában foglalja az egyértelmű parancsnoki lánc kialakítását, az eszkalációs útvonalak meghatározását és az intézményesített incidensreakciós folyamatok megvalósítását több érdekelt csoporton keresztül. A dokumentált eljárásokat, ellenőrző listákat és kommunikációs irányelveket tartalmazó átfogó forgatókönyv kidolgozása erősen ajánlott.
 3. 3
  A szolgáltatások elemzése és javítása: A szervezeteknek gyakran kell finomítaniuk az incidensreagálási szolgáltatásaikat a jelenlegi teljesítményük értékelésével. Az olyan információk, mint az észlelésre fordított átlagos idő (MTTD), a válaszadásra fordított átlagos idő (MTTR) és az első kapcsolatfelvétel megoldása (FCR) összegyűjthetők és felhasználhatók a szolgáltatás minőségének és további javításának mércéjeként.

Ezen és más stratégiák végrehajtásával javíthatod csapatod incidensfelismerési és -reagálási képességeit, teljesítheted a NIS2 irányelveket, és megvédheted szervezetét a potenciális biztonsági kockázatoktól.


Hálózati és információs rendszerek biztosítása

A hálózat- és rendszerbiztonság garantálása elengedhetetlen a NIS2 követelményeinek való megfeleléshez és a kritikus eszközök védelméhez. Ennek elérése érdekében az alábbi jól bevált gyakorlatokat érdemes alkalmazni.

Nyíl

Erős jelszószabályok bevezetése

Erős jelszó policy-t kell bevezetni a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében. A jelszavaknak összetettnek kell lenniük, rendszeresen változtatni kell őket, és nem szabad, hogy könnyen kitalálhatóak legyenek. Kétfaktoros hitelesítéssel lehet kiegészíteni a biztonság további szintjét.

Nyíl

Tűzfalvédelem és titkosítás

A potenciális kiberfenyegetések elleni védelem érdekében tűzfalvédelmet és titkosítási intézkedéseket kell bevezetni. A megfelelően konfigurált tűzfal megakadályozza a hálózathoz való illetéktelen hozzáférést, míg a titkosítás megnehezíti a támadók számára az érzékeny adatokhoz való hozzáférést.

Nyíl

Rendszeres biztonsági mentési és frissítési eljárások

A rendszeres biztonsági mentési és frissítési eljárások elengedhetetlenek az adatvesztés és a rendszer sérülése elleni védelemhez. A kritikus adatok külső helyszínen történő biztonsági mentése további védelmet nyújt, míg a szoftverek és rendszerek rendszeres frissítése enyhíti az ismert sebezhetőségek és a potenciális kihasználások elleni védelmet.

Nyíl

Hozzáférés-kezelés és -ellenőrzés

A hozzáférés-kezelési és -ellenőrzési intézkedésekkel korlátozható a kiváltságos hozzáféréssel rendelkező felhasználók száma, így biztosítva a kritikus eszközök védelmét. Erős hitelesítési intézkedéseket kell bevezetni minden felhasználó számára, és a hozzáférési jogosultságokat rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Nyíl

Incidensreagálási stratégiák

Egy incidensreagálási terv megléte segíthet minimalizálni a biztonság megsértésének hatásait. Egy ilyen tervnek fel kell vázolnia a jogsértés esetén végrehajtandó intézkedéseket, ki kell jelölnie a felelősségi köröket, és részleteznie kell az incidens megfékezésére és megoldására követendő eljárásokat.


Kockázatkezelési keretek létrehozása

A kockázatkezelés a NIS2 megfelelés kritikus eleme. A NIS2 iránymutatásokkal összhangban lévő hatékony kockázatkezelési keretek létrehozásához fontos megérteni a kockázatkezelés alapelveit.

A NIS2-megfelelés középpontjában az információs rendszereket és a kritikus infrastruktúrákat érintő kockázatok azonosításának és értékelésének szükségessége áll. Ehhez olyan kockázatértékelési módszereket kell alkalmazni, amelyek figyelembe veszik a kiberfenyegetések jellegét és potenciális hatását.

Kockázatértékelési módszerek

Leírás

Sebezhetőségi értékelés

Az informatikai rendszerek és hálózatok sebezhető pontjainak azonosítása és kategorizálása.

Fenyegetésértékelés

A potenciális fenyegetések azonosítása és előfordulási valószínűségük becslése.

Hatásvizsgálat

A kiberbiztonsági incidens kritikus eszközökre gyakorolt potenciális hatásának értékelése.

Kockázatértékelés

A fenti értékelések eredményeinek kombinálása az általános kockázati szint meghatározásához.

A kockázatok rendszeres felülvizsgálata a folyamatos megfelelés biztosítása és a felmerülő kockázatok vagy a fenyegetettségi környezet változásainak azonosítása érdekében is elengedhetetlen, amelyek hatással lehetnek a szervezetre. A szilárd kockázatkezelési keretrendszerek létrehozásával a szervezetek proaktív módon védhetik kritikus infrastruktúráikat, és megfelelhetnek a NIS2 követelményeinek.


Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa-helyreállítás biztosítása

Az üzletmenet-folytonossági tervezés és a katasztrófa-helyreállítási stratégiák a NIS2 megfelelőség alapvető elemei, amelyek segítenek a szervezeteknek a zavarok minimalizálásában és az ellenálló képesség fenntartásában.

A hatékony üzletmenet-folytonossági tervezés magában foglalja egy átfogó stratégia kidolgozását a rendszerek, az infrastruktúra és a műveletek lehetséges zavarainak kezelésére. Ennek a stratégiának tartalmaznia kell a kritikus eszközök azonosítását, a potenciális kockázatok és sebezhetőségek értékelését, valamint a működés folyamatosságát biztosító megfelelő intézkedések végrehajtását.

A katasztrófa utáni helyreállítási stratégiák ezzel szemben a rendszerek és adatok gyors helyreállítására összpontosítanak katasztrófa vagy kibertámadás esetén. Ez magában foglalja a helyreállítási célok meghatározását, a helyreállítási tervek kidolgozását, valamint e tervek rendszeres tesztelését és karbantartását a hatékonyságuk biztosítása érdekében.


Képzési és tudatosságnövelő programok

Minden robusztus kiberbiztonsági stratégia középpontjában a tájékozott és jól képzett munkaerő áll. A kiberbiztonsági képzések biztosítják, hogy az alkalmazottak rendelkezzenek a fenyegetések hatékony azonosításához és az azokra való hatékony reagáláshoz szükséges készségekkel és ismeretekkel. A képzésekbe és tudatossági programokba való befektetéssel a szervezetek erős kiberbiztonsági kultúrát alakíthatnak ki, és minimalizálhatják az adatvédelmi incidensek kockázatát.

A képzési kezdeményezések megtervezésekor elengedhetetlen, hogy figyelembe vegye a szervezet egyedi igényeit. Az egyirányú megközelítés valószínűleg nem fog pozitív fogadtatásra találni az alkalmazottak körében, illetve nem fogja kezelni az egyedi kiberbiztonsági kockázatokat. Ehelyett a képzési és tudatosságnövelő programokat úgy kell kialakítani, hogy azok a legfontosabb kockázatokra, például az adathalász-támadásokra, a jelszókezelésre vagy a social engineeringre terjedjenek ki.

A hatékony képzési kezdeményezések online és személyes képzések, rendszeres felfrissítő tanfolyamok és szimulált támadási forgatókönyvek kombinációját foglalják magukban. Ez a megközelítés biztosítja, hogy az alkalmazottak rendelkezzenek a fenyegetések önálló azonosításához és az azokra való reagáláshoz szükséges készségekkel.

Az alkalmazottak tudatossága szintén kritikus eleme minden sikeres kiberbiztonsági stratégiának. Az alkalmazottakat arra kell ösztönözni, hogy legyenek éberek, és jelentsenek minden gyanús tevékenységet, így teremtve meg az átláthatóság és a közös felelősség kultúráját. Egy átfogó képzési program segíthet biztosítani, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek a kockázatokkal és azzal, hogy miért alapvető a szerepük a szervezet védelmében.

A személyzet készségeinek és ismereteinek fejlesztése egy adott területen elengedhetetlen a folyamatos sikerhez. A szervezeteknek időt és erőforrásokat kell elkülöníteniük a készségek és ismeretek folyamatos fenntartására és fejlesztésére. A kiberbiztonság gyorsan fejlődő terület, és a folyamatos tanulás létfontosságú ahhoz, hogy a felmerülő fenyegetésekkel szemben az élen járjunk.


Folyamatos fejlesztés és megfelelőség-ellenőrzés

A NIS2 követelményeinek való megfelelés folyamatos folyamat, és a folyamatos betartás biztosítása érdekében nyomon követési stratégiákat kell bevezetni. Rendszeres értékelésekre és ellenőrzésekre van szükség az esetlegesen kihasználható gyenge pontok azonosításához, valamint annak biztosításához, hogy a meglévő protokollok továbbra is relevánsak és hatékonyak maradjanak.

A folyamatos fejlesztés e tekintetben létfontosságú, mivel a kiberfenyegetések és a technológiák folyamatosan fejlődnek. Ez magában foglalja az iteratív megközelítés alkalmazását a jelenlegi biztonsági intézkedések folyamatos javítása érdekében. Alapvető fontosságú, hogy naprakészen kövesd a szabályozási frissítéseket, figyelemmel kísérd a kialakuló tendenciákat, nyomon kövesd a támadási trendeket, és keresd a fejlesztési lehetőségeket.

A megfelelőség figyelemmel kísérése magában foglalja a kapcsolódó kockázatok rendszeres értékelését, a policy-k és folyamatok gyakori értékelését, valamint az esetleges hiányosságok feltárására irányuló auditok elvégzését. A folyamatosan változó kiberfenyegetettségi környezet miatt elengedhetetlen, hogy a felmerülő gyenge pontok előtt járj.


GYIK

Hogyan tudok megfelelni a NIS2 követelményeinek?

A NIS2 követelményeinek való megfeleléshez a kiberbiztonsági stratégiáit összhangba kell hoznod a követelményekkel. Ez magában foglalja a jelenlegi kiberbiztonsági intézkedései alapos kiértékelését, a NIS2 követelmények infrastruktúrájára való leképezését, valamint egy átfogó megfelelési terv kidolgozását.

Mi az a NIS2 irányelv?

A NIS2-irányelv egy olyan szabályozási keretrendszer, amelynek célja a hálózati és információs rendszerek kiberbiztonságának fokozása az Európai Unióban. Külön követelményeket határoz meg a szervezetek számára a kritikus infrastruktúrák biztonságának és ellenálló képességének biztosítása érdekében.

Hogyan értékelhetem a jelenlegi kiberbiztonsági intézkedéseimet?

A jelenlegi kiberbiztonsági intézkedések értékelése magában foglalja a meglévő gyakorlatok értékelését és az esetleges hiányosságok vagy sebezhetőségek azonosítását. Ezt egy átfogó kiberbiztonsági értékeléssel lehet elvégezni, amely megvizsgálja rendszereidet, irányelveidet és eljárásaidat.

Hogyan képezhetem le a NIS2 követelményeit az infrastruktúrámra?

A NIS2 követelmények infrastruktúrájára való leképezéséhez elemezni kell a rendszereidet, és kockázatértékelést kell végezni. Ez segít azonosítani az irányelv követelményeinek teljesítéséhez szükséges konkrét biztonsági ellenőrzéseket és intézkedéseket.

Hogyan dolgozhatok ki NIS2-megfelelési tervet?

A NIS2-megfelelési terv kidolgozása magában foglalja az egyértelmű célok kitűzését, a felelősségi körök kijelölését és a végrehajtás ütemtervének meghatározását. Fontos a kulcsfontosságú érdekelt felek bevonása, és annak biztosítása, hogy a terv összhangban legyen a szervezet általános kiberbiztonsági stratégiájával.

Hogyan javíthatom az incidensfelismerési és -reagálási képességeimet?

Az incidensfelismerési és -reagálási képességek fokozásához robusztus felügyeleti rendszerek bevezetésére és hatékony incidensreagálási eljárások kialakítására van szükség. Ez magában foglalja a fejlett fenyegetésérzékelő eszközök telepítését, a személyzet képzését és az incidensreagálási tervek rendszeres tesztelését.

Hogyan tudom biztosítani a hálózatomat és az információs rendszereimet?

Hálózatod és információs rendszereid védelme érdekében erős biztonsági ellenőrzéseket, például tűzfalakat, behatolásjelző rendszereket és hozzáférés-ellenőrzéseket kell bevezetned. Fontos, hogy rendszeresen frissítsd és foltozd rendszereid, titkosítsd az érzékeny adatokat, és rendszeresen végezz sebezhetőségi vizsgálatokat.

Hogyan hozhatok létre kockázatkezelési kereteket?

A kockázatkezelési keretek létrehozása magában foglalja a kockázatkezelési gyakorlatok elfogadását, a kockázatértékelési módszerek bevezetését és a rendszeres kockázatfelülvizsgálatok biztosítását. Ez segít a potenciális kiberbiztonsági kockázatok azonosításában és mérséklésében a NIS2 iránymutatásoknak megfelelően.

Hogyan biztosíthatom az üzletmenet folytonosságát és a katasztrófa utáni helyreállítást?

Az üzletmenet folytonosságának és a katasztrófa utáni helyreállításnak a biztosítása magában foglalja átfogó tervek és stratégiák kidolgozását. Ez a kritikus üzleti folyamatok azonosítását, a biztonsági mentési és helyreállítási megoldások bevezetését, valamint a tervek rendszeres tesztelését és frissítését jelenti, annak érdekében hogy biztosítsd a rugalmasságot kiberincidens esetén.

Hogyan végezhetek hatékony kiberbiztonsági képzést és tudatosságnövelő programokat?

A hatékony kiberbiztonsági képzések és tudatosságnövelő programok lebonyolítása magában foglalja az alkalmazottak számára célzott képzési kezdeményezések kidolgozását, a gyakori kiberfenyegetésekkel és a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos tudatosság növelését, valamint a szervezeten belüli kiberbiztonsági kultúra előmozdítását. A rendszeres képzés és a kiberbiztonsági irányelvek megerősítése létfontosságú.

Miért fontos a folyamatos fejlesztés és a megfelelőség ellenőrzése?

A folyamatos fejlesztés és a megfelelőség nyomon követése elengedhetetlen ahhoz, hogy naprakész maradj a szabályozási változásokkal és biztosítsd kiberbiztonsági stratégiáid hatékonyságát. Rendszeresen értékeld és fejleszd biztonsági intézkedéseidet, végezz megfelelőségi ellenőrzéseket, és maradj tájékozott a felmerülő fenyegetésekről és az iparági legjobb gyakorlatokról.

Mi a legfontosabb tanulság a NIS2-megfeleléssel kapcsolatban?

A NIS2 követelményeknek való megfelelés elengedhetetlen a kritikus infrastruktúrák védelme szempontjából. Ha összehangolod kiberbiztonsági stratégiáidat az irányelv követelményeivel, alapos értékeléseket végzel, és robusztus biztonsági intézkedéseket hajtasz végre, növelheted hálózatod és információs rendszereid ellenálló képességét.


Köszönjük, hogy elolvastad blogbejegyzésünket. Reméljük, hogy ez a cikk segített tájékozódni a NIS2 követelményeiről.

Ha elsőként szeretnél értesülni legújabb blogbejegyzéseinkről, kövess minket a LinkedIn-en és a Facebook-on!


Ehhez kapcsolódó témák

Success message!
Warning message!
Error message!