Az etikus együttműködés szabályai

Preambulum

A Bluebird International Zrt. működése során, partnereivel, illetve leendő partnereivel való sikeres és etikus együttműködés érdekében bármely kapcsolatfelvételt követően törekszik olyan magatartást tanúsítani, amely minden fél számára elfogadható és elősegíti a sikeres és hosszú távú szerződéses kapcsolatot.

Ennek érdekében a Bluebird International Zrt. bármely jelentkező vonatkozásában vállalja, egyben elvárja az alábbi magatartást.

Az alább részletezetteket, kérjük, olvassa el figyelmesen, mivel Társaságunk úgy tekinti, hogy amennyiben ezt követően kapcsolatba lépett és együttműködött Társaságunkkal Ön elfogadta az itt írtakat, azokkal egyetért.

A jó hírnév védelme

Társaságunk minden esetben betartja, hogy a potenciális munkavállalók, leendő alvállalkozók (továbbiakban partnerek) esetében az esetleges megrendelő ügyfelek felé csak annyit és olyan módon közöljön, amennyit előre egyeztetett és a partner azt jóváhagyta. Célunk minden esetben, hogy leendő partnereinkről az ügyfelek felé objektív és teljes körű képet adjunk ezzel biztosítva annak sikerét, hogy minden fél számára hosszú távú szerződéses jogviszony jöjjön létre.

A sikeres együttműködés másik oldala, hogy Társaságunk elvárja a potenciális partnereitől, hogy az együttműködés során úgy járjon el, hogy ezzel a Bluebird International Zrt. jó hírneve ne sérüljön.

Így különösen, de nem kizárólagosan Társaságunk elvárja, hogy leendő partnereink, mind az irodánkban, mind az ügyfelekkel történő egyeztetés során az illemnek és szokásoknak megfelelő ruházatban, ápoltan jelenjen meg. Ugyancsak elvárjuk, hogy a kommunikáció (mind a verbális kommunikáció, mind a levelezés) stílusa, megjelenése, szóhasználata az általánosan elvárható illemszabályoknak feleljen meg, valamint a professzionális hozzáállást tükrözze minden esetben.

Ha bármely megrendelő ügyfelünk, vagy egyéb szerződéses partnerünk, illetve munkatársunk kommunikációjával Ön problémát észlel, kérjük, jelezze, természetesen megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez továbbra is a sikeres együttműködést segítse elő.

A titoktartás és meg nem kerülés

Minden etikus üzleti kapcsolat alapja, hogy a felek által megismert üzleti adatok, információk kizárólag a felek birtokában maradjanak, ahhoz illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá. Ahogy Ön is elvárja Társaságunktól, mi is elvárjuk, hogy függetlenül attól, hogy a felek között bármely szerződéses kapcsolat jön-e létre, felek a kapcsolatfelvételt követően a másik fél által átadott, megismerhetővé tett információkat, adatokat, ismereteket bizalmasan kezelik, kizárólag az együttműködés céljára használják, hasznosítják, harmadik személy részére hozzáférhetővé kizárólag a másik fél előzetes írásos hozzájárulása esetén teszik.

Ugyancsak az etikus és elvárható magatartás része, hogy a másik fél által megismert személyekkel (így a mi esetünkben munkatársaink, jelenlegi és potenciális ügyfeleink, az Ön esetében munkatársai, esetleges alvállalkozói) kizárólag egymáson keresztül kommunikálunk, illetve kerülünk kapcsolatba. Sem a Bluebird International Zrt., sem Ön nem törekszik sem közvetlen, sem közvetett úton arra, hogy a másik felet megkerülje, a tudomására jutott információkat csalárd módon használja, hasznosítsa. Mi vállaljuk és elvárjuk Öntől is, hogy ennek megsértése esetén teljes kárfelelősség álljon fenn, a másik felet teljes körűen kártalanítsuk. Természetesen, e vállalás sem az Ön, sem a Mi részünkről nem jelenti azt, hogy mindenképpen szerződéses kapcsolatba fogunk lépni, de törekszünk erre és ezt elvárjuk Öntől is.

Success message!
Warning message!
Error message!