IT Contracting (Java) – Esettanulmány

12 fős Java fejlesztő csapat kialakítása

Összefoglaló

Ügyfél:

Fortune 500; Létszám > 50.000 fő; Árbevétel > 50Mrd USD

Szolgáltatás:

IT Contracting

Volumen:

> 8.500 mérnöknap

Feladatok:

Java fejlesztés, tesztelés, üzemeltetés

Elszámolás módja:

napidíj, havi elszámolás

Egyéb költségek:

-

Folyamat:

1. Nyitott IT pozíciók átbeszélése (technológia, projekt időtáv, létszám)

2. Megfelelő IT szakemberek felkutatása Bluebird részéről

3. Jelölt CV-k bemutatása ügyfél részére

4. Ügyfél oldali interjúk, IT szakemberek kiválasztása

5. Projekt start

6. Havi elszámolások teljesített mérnökórák alapján


Előzmények

2019-ben megkeresést kaptunk egy ismert amerikai multinacionális vállalat részéről. A vállalat célul tűzte ki, hogy költségeit világszinten jelentős mértékben csökkentse, továbbá azt, hogy a cégcsoport németországi IT csapatának kompetencia körébe tartozó Java programozási feladatok és ahhoz kapcsolódó informatikai támogató funkciókat, mint tesztelés és üzemeletetés reallokálja.

Ügyfelünk a feladatok ellátásához magas szintű angol nyelvismerettel rendelkező szakembereket kívánt bevonni, akik dolgoztak már multinacionális vállalatnál.


Az ügyfél

A megkeresés megtisztelő volt számunkra, hiszen a nevezett vállalat a Fortune 500 lista előkelő helyén szerepel hosszú évek óta. A vállalatról tudható, hogy:

 1. 1
  A huszadik században alapították az Amerikai Egyesült Államokban.
 2. 2
  Alkalmazottainak száma meghaladja a 50.000 főt világszerte.
 3. 3
  Éves árbevétele meghaladja a 50 milliárd USD-t.

A folyamat

1. lépés: Bemutatkozás, igények egyeztetése

Első lépésként megismerkedtünk a vállalat magyarországi képviselőjével, aki felelős volt az informatikai csapat relokációjáért és a szolgáltatási szint biztosításáért. 

Számára két fontos szempont jelent meg a tárgyaláson: minőségcsökkenés nélküli költségmegtakarítás, továbbá az üzletmenet folytonosságának biztosítása.

Minőségcsökkenés nélküli költségmegtakarítás

Minőségcsökkenés ebben az esetben azt jelentette, hogy olyan Java fejlesztő kollégák magyarországi bevonására volt szükség, akik a korábbi németországi kollégák szakmai színvonalán képesek a programozási feladatok ellátására. 

Annak érdekében, hogy felmérjük, mit is jelent a meglévő tudás- és készségszint, készítenünk kellett közösen egy olyan pozícióleírást, amely részletesen tartalmazta az informatikai követelményeket (technológiai stack, programozási nyelv ismeretek szintje, alkalmazandó szoftver toolok, keretrendszerek stb.), továbbá a kiemelkedően fontos soft skilleket (empátia, problémamegoldó képesség stb.). Mindezek mellett megfogalmazásra került ügyfelünk részéről az is, hogy csak olyan szakemberekkel hajlandó dolgozni, akik magas, aktív angol nyelvtudással rendelkeznek

A költségmegtakarítás vonatkozásában a megismert igények alapján nagyságrendi költségbecslést tudtunk adni azzal, hogy az ajánlatunk pozíciónként tartalmazni fogja a napidíjakat.

Üzletmenet folytonosságának biztosítása

Ügyfélünk számára kiemelt fontossággal bírt annak biztosítása, hogy a vállalatcsoport szolgáltatásaiban és az informatikai terület belső vagy külső vevői számára nem jelentkezhet akadás az üzletmenet viszonylatában. 

Ennek biztosítására felmértük az ügyfelünk által kívánt ütemezést, továbbá megterveztük, hogy milyen ütemezéssel, milyen sorrendben mely pozíciókra kell bevonni a Bluebird szakembereit annak érdekében, hogy az üzletmenet folytonossága egyáltalán ne sérüljön.


2. lépés: Ajánlat előkészítése

Az ügyféllel tartott egyeztetések eredményeként minden információ rendelkezésünkre állt ahhoz, hogy az ügyfél igényeit tökéletesen megismerve, ahhoz illeszkedő ajánlatot készíthessünk. 

A szempontok, melyeket figyelembe vettünk az ajánlatkészítés során:

 1. 1
  Hány Java fejlesztő, tesztelő és üzemeltető szakember felelhet meg összesen Magyarországon azoknak a szakmai és egyéb követelményeknek, melyeket ügyfelünk megkövetel?
 2. 2
  Milyen ütemezésben tudjuk elérni és bevonni a projektbe a szükséges IT szakembereket (Java fejlesztők, tesztelők, üzemeltetők)?
 3. 3
  Milyen kiválasztási folyamat szükséges ahhoz, hogy a lehető legjobb szakembereket vonjuk be a projektbe?
 4. 4
  Hogyan garantálhatjuk ügyfelünk számára azt, hogy a csapat a szükséges időben, időszakra és volumenben képes lesz ellátni mind a szoftverfejlesztési feladatokat, mind a tesztelési és üzemeltetési teendőket?
 5. 5
  Milyen ár mellett tudjuk vállalni, hogy ügyfelünk részére a korábbiakkal egyező tapasztalati- és tudásszinttel megegyező kollégák bevonása alacsonyabb költségszint mellett megvalósulhat úgy, hogy az üzletmenet folytonossága a belső- és külső vevők számára is biztosított?

3. lépés: Az ajánlat

Ajánlatunk kidolgozását a sales és IT Staff Augmentation csapatunk szakemberei végezték el, többszörös belső iterációval, mígnem megszületett az az ajánlat, melyet a későbbiekben ügyfelünk egy többkörös értékelési folyamat eredményeként elfogadott. 

Ajánlatunk az alábbi pontokat tartalmazta:

 1. 1
  Pozíciók részletes leírását, must-have és nice-to-have ismeretek / skillek szétválasztásával. A különböző IT pozíciók mindegyike nagyon részletesen specifikálásra került.
 2. 2
  Projektütemezést, amely a teljes kiválasztási folyamat vonatkozásában megmutatta, hogy melyik kiválasztási fázisban hány potenciális jelölttel számolhat ügyfelünk, milyen mértékű feladatot jelent számára a Bluebird szakemberek kiválasztása (interjúk, szakmai egyeztetések, stb.). A kiválasztás ütemezésén kívül meghatároztuk, hogy milyen ütemezés szerint látjuk reálisnak az új Bluebird szakemberek projektkezdését.
 3. 3
  Kiválasztási folyamat lépéseinek leírását, azaz egy folyamatleírást, amely tartalmazta, hogy mikor kinek milyen feladat van annak érdekében, hogy a kiválasz a lehető leghatékonyabban és legmagasabb színvonalon végbemehessen.
 4. 4
  Napidíjakat pozíciónként, melyek garantálják, hogy a Bluebird szakemberek a projektkezdéstől számított 5 évben megfelelő létszámban és szaktudással a projekten dolgozzanak. A napidíjakon felül a Bluebird egyéb díjat nem határozott meg.

4. lépés: Ajánlat egyeztetés, szerződéskötés

Az ügyfél és Bluebird közötti egyeztetések magas színvonalon történtek, melynek eredményeként minden pontban megállapodás született felek között. 

A szerződés előkészítését a Bluebird elvégezte, a szerződéskötési folyamat elindult.


5. lépés: Projektcsapat kialakítása

A szerződéskötési folyamat kezdetével elindult a projektcsapat kialakítása is. A Bluebird részéről senior account manager kollégák IT sourcer támogatással megkezdték a megfelelő Java fejlesztők, tesztelők és üzemeltetők felkeresését, majd első körös egyeztetést folytattak velük a projektről és a projekt feladatokról.

A kiválasztási folyamatnak megfelelően ügyfelünk csak olyan szakemberekkel folytatott interjút, akik a pozíció leírásnak tökéletesen megfeleltek.

Büszkék vagyunk rá, hogy mind a mennyiségi, mind a minőségi követelményeket túlteljesítve képesek voltunk határidőre és az elvárt minőségi szinten biztosítani, hogy az ütemezés szerint összeálljon a projekt csapat és megkezdhesse munkáját a projekten.


6. lépés: Havi elszámolások és egyeztetések

A Bluebird projektcsapat teljesítményének elszámolása havi elszámolási ciklusonként történik. Ügyfelünknek csak annyit kell fizetni a végzett szolgáltatásokért (Java fejlesztés, tesztelés, üzemeltetés), amennyi a rájuk fordított mérnökórák száma. 

Senior account managereink havi rendszerességgel egyeztetnek ügyfelünkkel a projektről, kérnek visszajelzést szakembereink által végzett feladatok szakmai színvonaláról, az együttműködés sikerességéről. Ez a havi megbeszélés biztosítja azt is, hogy bármely felmerülő ügyféligény gyorsan és hatékonyan teljesíthető legyen a Bluebird részéről. Elért eredmények

1. Ügyfelünk 2019-ben szerződést kötött velünk, a Bluebird-del.

2. A szerződéskötést követően határidőre kialakítottuk a projektcsapatot két ütemben. Első ütemben 6 fő kezdte el feladatait, másik ütemben újabb 6 fő. Célként ügyfelünk a szerződés megkötésekor egy 12 fős Java fejlesztői + tesztelői + üzemeltetői csapat kialakítását tervezte, melynek megvalósítása ütemezés szerint megtörtént.

3. Ügyfelünkkel a mai napig szerződésben állunk

4. Ügyfelünk a fejlesztői csapat relokációját lezárta, költségmegtakarítása jelentős.

5. Ügyfelünk szolgáltatási színvonala megfelel a korábbi (drágábban biztosított) szolgáltatási szintnek.

Success message!
Warning message!
Error message!