IT business analyst (üzleti elemző) feladatai és fizetése

Réfi Balázs
2023. január 22.

Mik a business analyst (üzleti elemző) feladatai? Milyen képességekkel és készségekkel kell rendelkezned, hogy jó business analyst legyél?

More...

Business analyst jelentése

A business analyst (BA) (magyarul: üzleti elemző) munkakör az informatikán belül szervezői, tervezői munkakört takar. Feladatai nagyon hasonlóak a rendszerszervezői feladatokhoz, néhány különbséggel. (Ezekre mindjárt ki is térünk.)

Az üzleti elemzőnek ismernie kell az adott üzleti szegmens (domain) működését, folyamatait. Például: banki területen belül az internet banki rendszer tervezésével többnyire olyan business analyst foglalkozik, aki teljes mértékben tisztában van az internet bankolás folyamatával. Ismeri a kapcsolódó általános követelményekkel. Ezt hívjuk domain tudásnak.

Feladatok tekintetében: a business analyst foglalkozik a kialakítandó rendszerrel szemben támasztott követelmények összegyűjtésével és dokumentálásával, funkcionális specifikációk elkészítésével. Emellett fő feladata az üzleti terület igényeinek teljes mértékben megfelelő informatikai alkalmazás megtervezése logikai szinten.

Mi a különbség az üzleti elemző és a rendszerszervező között?

Üzleti elemzőnek azokat az IT szakembereket nevezzük, akik üzleti (domain) ismerettel rendelkeznek. Rendszerszervezőnek pedig azokat hívjuk, akik technikai skillekkel is rendelkeznek.

Néhány példa az egyszerű érthetőség miatt. Egy rendszerszervezőnek ki kell tudnia alakítani logikai adatmodellt, ismernie kell az SQL-t, míg egy business analystnek már az első ügyfél egyeztetésen teljesen értenie kell az ügyféligényt. Rendszerszervező esetében (főként egyedi alkalmazásfejlesztés esetén) az első ügyfélegyeztetésre külön felkészülés szükséges, hiszen az adott domain ismeret nem feltétlen áll rendelkezésre.

Kikkel áll kapcsolatban a business analyst?

1. Projekt szponzor

A projekt szponzor alatt a projekt tulajdonosát értjük. Ő az, aki meghatározza a projekt céljait, biztosítja a projekt elvégzéséhez szükséges forrásokat (többnyire pénzt) és ő az, aki a projekt egyszemélyi felelőse.

2. Projekt menedzser

A projekt menedzser a projekt megvalósításáért felel, beleértve a határidőre, adott költségkereten belül történő szállítást. A projekt scope-jának tartása a projektvezető feladata, de a scope meghatározásában jó esetben az üzleti elemző is részt vett / részt vesz.

3. Felhasználók

A kialakítandó/módosítandó informatikai rendszer felhasználói körének pontos meghatározása rendkívül fontos. A felhasználók lehetnek belsők és külsők is, ügyfelek, szervezetek beszállítók, stb. Meglátásom szerint akkor készíthető jó informatikai rendszer, ha az üzleti elemző a követelmények pontosítása során minden érintettel validálja a követelményt, sőt, a későbbiekben tervezett megoldásokat is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a jóváhagyatás eltér a projektben rögzített menetrendtől, hanem azt, hogy az üzleti elemző tisztában van azzal, hogy melyik szereplőnek mi a ki vagy ki nem mondott véleménye, igénye az adott rendszerrel, funkcióval, megoldással kapcsolatban.

4. Fejlesztők

Fejlesztők alatt a szoftverfejlesztő csapat tagjait értjük (architektek, szoftverfejlesztők, DevOps szakemberek, stb.).

Az üzleti elemző egyik fontos feladata az, hogy az ügyfél igényeket megfelelően átgondolva, megtisztítva, értelmezve és részletezve be tudja mutatni a fejlesztő csapat számára. A business analyst felelőssége, hogy a fejlesztő csapat elé már olyan kidolgozottságú feladatok, dokumentációk kerüljenek, amelyek informatikai megoldásra várnak, nem pedig logikai újragondolásra.

5. Tesztelők

A tesztelők végzik a fejlesztőcsapat által készített szoftver tesztelését. Sok esetben a business analyst is részt vesz a kialakított rendszer tesztelésében.

A tesztelők többnyire azon rendszer-dokumentációk alapján dolgoznak, amelyeket a business analyst korábban készített és elfogadtatott a megrendelővel.

Mik az üzleti elemző feladatai?

1. Ügyfél igények megértése

Üzleti elemző feladatai és fizetése - Bluebird blog

Egy jó business analyst elsősorban megérteni szeretné az ügyfelet és az igényeit. Pontos képet kell arról szereznie, hogy miért törtnénik az IT rendszer fejlesztése vagy módosítása. Ehhez nem az informatikai szempontokat, hanem az üzleti szempontokat kell megértenie elsősorban.

Az ügyféligények teljes körű feltérképezése sok-sok kérdésen keresztül történik. Gyakran előfordul, hogy egy kimondott ügyféligény mögött rengeteg információ, múltbéli esemény húzódik meg. Nem elég megérteni a megfogalmazott igényt, tudni kell azt is, hogy mi miért fontos az ügyfél számára.

2. Követelmények pontosítása, ügyfél interjúk

Az ügyfél igényeket pontos követelményekké kell formálni. Ebben a business analyst számára az ügyfélinterjúk és írott anyagok feldolgozása segít. Megjegyzendő, hogy az írásos formában megkapott anyagok feldolgozását követően mindenképpen érdemes az azokból keletkeztetett követelmények validálása. Ezt pedig szintén az ügyfél tudja elvégezni.

Az ügyfél interjúknál alapfeltétel a felkészültség. Nem indulhat úgy egyeztetés az ügyféllel, hogy az üzleti elemző ne tudná, hogy pontosan milyen témákat kell átbeszélni, az adott üzleti folyamat hogyan épül fel, milyen elemekből áll. Sőt, egyes esetekben a vonatkozó jogszabályi ismeret is alapkövetelmény.

Az ügyfél interjúk eredményeként összeállított követelményjegyzék adja a későbbi informatikai rendszer alapját. Ezeknek a követelményeknek kell megfelelnie a kifejlesztendő alkalmazásnak. Sokan mondják, hogy a business analyst a "mit" kérdésre keresse a választ, ne a "hogyan" kérdésre. 

3. Üzleti problémák felismerése, javaslattétel

Az ügyfélinterjú során egy-egy folyamat kapcsán előfordulhat, hogy új-régi problémák kerülnek felszínre. "Ez azért így csináljuk, mert korábban nem volt lehetőségünk arra, hogy...". Ilyen esetekben célszerű rögzíteni a problémát és átgondolni az ügyféllel közösen, hogy most, amikor újra ki lehet alakítani a folyamatokat, hogyan lenne ideális. Sokszor ez a kérdés visszahat a szervezet működésére is és nem csak a folyamatok IT rendszerbeli implementációja történik meg, hanem az IT rendszer fejlesztése visszahat az üzleti folyamatokra és megváltoztatja (optimalizálja) azokat.

A felmerülő üzleti problémákat dokumentálni kell, továbbá ügyféligény esetén javaslatot kell megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy milyen folyamat milyen módon változtatandó.

4. Ügyfél kapcsolattartás

Az üzleti elemző feladatai közé tartozik a projekt kezdetétől végéig az ügyfél kapcsolattartás. Számos szervezetben máshogy is történhet. Ennek tisztázása érdekében a projekt elején rögzíthető a projekt szervezeti ábrája, amely tartalmazza az összes szereplőt. Ide értendő a vállalkozó oldali és ügyfél oldali szereplőket. A szervezeti ábra mellett meghatározható, hogy ki kivel kommunikál, milyen csatornán és gyakorisággal.

A business analystnak viszont azért van kulcsszerepe véleményem szerint az ügyfél kapcsolattartásban, mert ő az a személy, aki leginkább érti az ügyfelet, az ügyfél igényeit és szándékait.

Az ügyfél kapcsolattartás jó kommunikáció készséget igényel.

5. Rendszerszervezési feladatok

A business analyst az ügyfél egyeztetésekkel egyidőben és azt követően rendszerszervezési feladatokat is ellát. Ezeknek a feladatoknak a köre cégenként és projektenként is eltérő lehet. Az azonban a legtöbb projektnél elmondható, hogy a rendszerszervezés eredménye funkcionális specifikációban, rendszertervben, interfész specifikációban vagy egyéb rendszerszervezési dokumentációban manifesztálódik. 

Egy jó business analyst a követelményekből kiindulva olyan rendszert, folyamatot, informatikai megoldást tervez, ami tökéletesen lefedi az ügyfél igényeit. Mindezt olyan formában teszi, hogy a fejlesztő csapat számára egyértelmű, könnyen értelmezhető és megérthető a feladat. 

A legfontosabb dokumentum típusok az alábbiak:

  • Funkcionális specifikáció
  • Logikai rendszerterv
  • Logikai adatmodell
  • Interface specifikáció
  • Teszt forgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv (amennyiben a projektben a tesztelésben részt vesz a business analyst)

6. Új igények kezelése

Rossz esetben az ügyfél részéről megfogalmazott új igények minden gond nélkül bejutnak a projektbe és a fejlesztők már neki is állnak megvalósítani.

Ez rendkívül kockázatos, hiszen érintheti a projekt teljesítési határidejét, a költségeket, de akár az informatikai rendszer működését is veszélyeztetheti. Ennek érdekében javasolt kialakítani azt a folyamatot, amely alapján minden egyes új ügyféligény a business analysthoz érkezik meg. Ő képes arra, hogy megbecsülje, mekkora az új igény megvalósításának erőforrás igénye, szervezési oldalról illeszkedik-e az alkalmazáshoz. Amennyiben a projektnek külön projektvezetője van, akkor nyilvánvalóan nála is meg kell jelennie az új ügyfél igénynek.

Az új ügyfél igényből lehet CR (change request), lehet egy specifikáció módosítás, de akár az is lehet az eredménye, hogy ügyfél egyeztetést követően az ügyfél eláll a módosítási igényétől.

Business analyst feladatai és fizetése - Bluebird blog

Milyen ismeretek, képességek szükségesek ahhoz, hogy jó business analyst legyél?

Üzleti elemző munkakör - Bluebird blog

Business analyst fizetések

Nézzük, hogyan alakulnak a business analyst munkakör bruttó bérei! (Aktualitás: 2023. 07. hónap)

Analysts and Consultants fizetések 2023 - Bluebird

* Béradatok forrása: Bluebird IT Salary Guide

IT állások és IT projektek a Bluebirdnél
Business analyst - ajánlatkérés ITC - Bluebird
Business analyst - ajánlatkérés ITR - Bluebird

Amennyiben kíváncsi vagy arra, hogy melyek a business analyst karrierút szakaszai, olvasd el kapcsolódó blogposztunkat!

Ha a blogbejegyzéseinkről mindig elsőként akarsz értesülni, kövess minket LinkedIn és Facebook oldalainkon is!


Ehhez kapcsolódó témák

Success message!
Warning message!
Error message!