Az agilis módszertan

Bluebird
2021. május 27.

Kövess minket:

Mi az agilis jelentése? Mi az agilis módszertan lényege? Tudj meg többet a Bluebird blogbejegyzéséből!

More...

Az agilis megközelítés

A szoftverfejlesztési és menedzsment módszertanok világában az elmúlt 20 év egyértelműen az agilis módszertanok térnyeréséről szólt, amelyek számos esetben leváltották a korábban egyeduralkodónak számító vízesés típusú, szekvenciális modelleket.

Mindkét megközelítés helyes, ugyanakkor a napjainkra jellemző, változó üzleti és technológiai környezet sok esetben inkább kedvez az agilis módszertan alkalmazásának.

Az agilis módszertan alkalmazása ott a legsikeresebb, ahol nagy mértékű változással, bizonytalansággal működő környezetben kell feladatot végezni, készterméket leszállítani. Az ilyen jellegű kihívásokat kreativitással és gyakori szállítással, rendszeres és az ügyfél felől jövő sűrű visszajelzésekkel lehet eredményesen kezelni.

Agilis jelentése

Az agilis jelentése köznapi értelemben: tevékeny, vállalkozó szellemű, serény. Az agilis szervezet (akár projekt szervezet, akár vállalaton belüli szervezeti egység, akár vállalat) képes rugalmasan, tevékenyen, az igények folyamatos figyelembevételével, dinamikusan végezni feladatait.

De nézzük lépésről lépésre, miről is szól az agilis megközelítés!

Agilis alapelvek

2001-ben a szoftveripar szereplői megalkották a „Kiáltvány az agilis szoftverfejlesztésért” alapelveket, amelyek részben ellentmondásban voltak a korábban mérnöki világban alkalmazott egy körös, alaposan dokumentált tervezési – implementálási szokásokkal.

Agilis kiáltvány

 • Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az ügyfél elégedettségét a működő szoftver mielőbbi és folyamatos szállításával vívjuk ki.
 • Elfogadjuk, hogy a követelmények változhatnak akár a fejlesztés vége felé is. Az agilis eljárások a változásból versenyelőnyt kovácsolnak az ügyfél számára.
 • Szállíts működő szoftvert néhány hetenként vagy havonként, lehetőség szerint a gyakoribb szállítást választva!
 • Az üzleti szakértők és a szoftverfejlesztők dolgozzanak együtt mindennap, a projekt teljes időtartamában!
 • Építsd a projektet sikerorientált egyénekre! Biztosítsd számukra a szükséges környezetet és támogatást, és bízz meg bennük, hogy elvégzik a munkát!
 • Az információátadás fejlesztési csapaton belüli leghatásosabb és leghatékonyabb módszere a személyes beszélgetés.
 • A működő szoftver az előrehaladás elsődleges mércéje.
 • Az agilis eljárások a fenntartható fejlesztést szolgálják. Fontos, hogy a szponzorok, a fejlesztők és a felhasználók folytonosan képesek legyenek tartani egy állandó ütemet.
 • A műszaki kiválóság és a jó terv folyamatos szem előtt tartása fokozza az agilitást.
 • Elengedhetetlen az egyszerűség (a felesleges munkafolyamatok elhagyása) és az elvégzetlen munkamennyiség minimalizálásának művészete.
 • A legjobb architektúrák, követelmények és rendszertervek az önszerveződő csapatoktól származnak.
 • A csapat rendszeresen reflektál a saját működésére és mérlegeli, hogy miképpen lehet növelni a hatékonyságot, és ehhez hangolja és igazítja a működését.

Az agilis szoftverfejlesztés előnyei

Előnyök az ügyfél számára

Az ügyfelek számára legtöbb esetben az a fontos, hogy az új fejlesztések gyorsan, hibamentesen és jó minőségben készüljenek el. Az agilis módszertan nagymértékben támogatja a rövid fejlesztési ciklusokat, gyors szállítási etapokat, és azt, hogy az értékes fejlesztések kiemelt fókuszt kapjanak. Agilis fejlesztés során a fejlesztők értéket akarnak szállítani és nem akarnak minden funkciót elkészíteni, csak azt, ami az adott fejlesztési körben a legtöbb hozzáadott értéket adja. Ez az ügyfél számára azt jelenti, hogy egyre nagyobb értéket képes adni a szoftverfejlesztés eredményeként létrejövő termékkel.

A vízesés módszertan egyik legnagyobb hibája pont az, hogy az ügyfélnek végig kell várnia, amíg a szoftverfejlesztés során minden egyes funkció elkészül. Még akkor is, ha annak prioritása rendkívül alacsony. Várni-várni-várni... Ezt oldotta fel az agilis megközelítés.

Szoftverfejlesztő csapat szempontjából

Agilis szoftverfejlesztés során a csapat tagjai tudják, hogy feladatuk az értékteremtés. Ez az egyik fő irányelvük. Ennek megfelelően motiváltan és munkájukat valóban értékesnek megélve tudják megtervezni és elkészíteni a szoftverterméket, illetve annak következő elemét, verzióját, funkcióját. Döntési szabadságuk van (nyilván módszertanon belüli korlátokkal), melynek megélése nagyobb odafigyelést, mélyebb átgondolást eredményezhet. "Gazda szeme hizlalja a jószágot" - mondják. És valóban. A szoftverfejlesztő csapat az agilis szoftverfejlesztés során igazi gazdájává válik a terméknek.

Vezetők számára érzékelhető előnyök

A vezetők számára az agilis megközelítés sokkal pontosabb képet adhat a szoftverfejlesztési munka előrehaladásáról, mint a vízesés módszertan szerinti fejlesztések esetén. Több ügyfélinterakció, rövid sprintek, rendszeres demók és retrospektívek. Mindezek azt biztosítják, hogy a vezetők biztosabban lehetnek az elért eredmények elfogadottságában.

Vízesés módszer alkalmazásakor sokszor érheti meglepetés a szállítót. Szoftver átadás-átvételekor kiderülhet, hogy az ügyfél a tervezési szakaszban máshogy képzelte, máshogy gondolta, hogy mi lesz a számára leszállított szoftvertermék. Elvileg a vízesés módszertan ezt kizárja, hiszen mindegyik fázis után az ügyfélnek lehetősége van, sőt feladata is átvenni és elfogadni az elkészült terméket. Személyes tapasztalatom azonban az, hogy az ügyfél igazából akkor szembesül a szoftverrel, annak funkcióival, amikor elkezdi használni. Használatkor viszont sorra jönnek a módosítási igények... Ezt küszöböli ki az agilis megközelítés, ahol az idő, mire az ügyfél találkozik a termékkel, jelentősen lerövidített, hiszen már a MVP-nél a kezébe kapja az addig elkészült szoftvert.

Főbb agilis módszertanok

A leggyakrabban használt agilis módszertanok közé a következők tartoznak:

 • Scrum: A Scrum módszertan rövid ciklusokat (sprint) használ, amelyben a csapatok kisebb, általában 2-4 hetes iterációkban dolgoznak. A Scrum alapvető része a fejlesztőcsapat, a Product Owner (termék tulajdonos) és a Scrum Master.
 • Lean: A Lean az a módszertan, amely a hatékonyságra és az átláthatóságra fókuszál. A Lean szerint az összes olyan tevékenységet, amely nem hozzájárul a termék értékéhez, át kell gondolni, és ha lehetséges, el kell távolítani.
 • Kanban: A Kanban egy japán szó, amelynek jelentése magyarul "jelzőtábla". A Kanban egy viszonylag egyszerű módszertan, amely a munkaáramlást szemléltető jelzőtáblákat használ a csapatok munkájának nyomon követéséhez.
 • Extreme Programming (XP): Az Extreme Programming (XP) egy olyan módszertan, amely a rövid ciklusokra és a folyamatos integrációra fókuszál. Az XP-ben a tesztelés és a kódolás egyidejűleg zajlik, és a csapatok közvetlenül működnek együtt az ügyfelekkel.
Agilis szoftverfejlesztés - Bluebird
Scrum master napidíjon a Bluebirdtől
IT állások és IT projektek a Bluebirdnél

Ehhez kapcsolódó témák

Success message!
Warning message!
Error message!