Az agilis módszertan

Bluebird

2021. május 27.

Mi az agilis jelentése? Mi az agilis módszertan lényege? Tudj meg többet a Bluebird blogbejegyzéséből!

More...

Előzmények

A szoftverfejlesztési és menedzsment módszertanok világában az elmúlt 20 év egyértelműen az agilis módszertanok térnyeréséről szólt, amelyek számos esetben leváltották a korábban egyeduralkodónak számító vízesés típusú, szekvenciális modelleket.

Mindkét megközelítés helyes, ugyanakkor a napjainkra jellemző, változó üzleti és technológiai környezet sok esetben inkább kedvez az agilis módszertan alkalmazásának.

Az agilis módszertan alkalmazása ott a legsikeresebb, ahol nagy mértékű változással, bizonytalansággal működő környezetben kell feladatot végezni, készterméket leszállítani. Az ilyen jellegű kihívásokat kreativitással és gyakori szállítással, rendszeres és az ügyfél felől jövő sűrű visszajelzésekkel lehet eredményesen kezelni.

Agilis módszertan - Bluebird blog

Agilis jelentése

Az agilis jelentése köznapi értelemben: tevékeny, vállalkozó szellemű, serény.

Az agilis szervezet (akár projekt szervezet, akár vállalaton belüli szervezeti egység, akár vállalat) képes rugalmasan, tevékenyen, az igények folyamatos figyelembevételével, dinamikusan végezni feladatait.

De nézzük lépésről lépésre, miről is szól az agilis megközelítés!

Agilis alapelvek

2001-ben a szoftveripar szereplői megalkották a „kiáltvány az agilis szoftverfejlesztésért” alapelveket, amelyek részben ellentmondásban voltak a korábban mérnöki világban alkalmazott egy körös, alaposan dokumentált tervezési – implementálási szokásokkal.

Agilis kiáltvány

 • Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az ügyfél elégedettségét a működő szoftver mielőbbi és folyamatos szállításával vívjuk ki.
 • Elfogadjuk, hogy a követelmények változhatnak akár a fejlesztés vége felé is. Az agilis eljárások a változásból versenyelőnyt kovácsolnak az ügyfél számára.
 • Szállíts működő szoftvert néhány hetenként vagy havonként, lehetőség szerint a gyakoribb szállítást választva!
 • Az üzleti szakértők és a szoftverfejlesztők dolgozzanak együtt mindennap, a projekt teljes időtartamában!
 • Építsd a projektet sikerorientált egyénekre! Biztosítsd számukra a szükséges környezetet és támogatást, és bízz meg bennük, hogy elvégzik a munkát!
 • Az információátadás fejlesztési csapaton belüli leghatásosabb és leghatékonyabb módszere a személyes beszélgetés.
 • A működő szoftver az előrehaladás elsődleges mércéje.
 • Az agilis eljárások a fenntartható fejlesztést szolgálják. Fontos, hogy a szponzorok, a fejlesztők és a felhasználók folytonosan képesek legyenek tartani egy állandó ütemet.
 • A műszaki kiválóság és a jó terv folyamatos szem előtt tartása fokozza az agilitást.
 • Elengedhetetlen az egyszerűség (a felesleges munkafolyamatok elhagyása) és az elvégzetlen munkamennyiség minimalizálásának művészete.
 • A legjobb architektúrák, követelmények és rendszertervek az önszerveződő csapatoktól származnak.
 • A csapat rendszeresen reflektál a saját működésére és mérlegeli, hogy miképpen lehet növelni a hatékonyságot, és ehhez hangolja és igazítja a működését.

Agilis módszertanok

Scrum

Kanban

Extreme Programming (XP)

Lean Development

Crystal

Agilis szoftverfejlesztés - Bluebird
Scrum master napidíjon a Bluebirdtől
IT állások és IT projektek a Bluebirdnél