A Bluebird International Zrt. számára kiemelten fontos a felhasználók és pályázók adatainak bizalmas és jogszabályi feltételekkel összhangban álló kezelése.

Társaságunk ennek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, a jelen tájékoztatóban meghatározott cél elérése érdekében használja fel, azokat jogosulatlan személyek számára ne tegye hozzáférhetővé.

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Felhasználási feltételek

A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen weboldal oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltűntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A bluebird.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő neve:
  Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató)
 2. Az adatkezelő címe:
  1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B épület, 4. emelet
 3. Elérhetőség:
  cv@bluebird.hu
 4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
  NAIH-65385/2013.
 5. Az adatkezelés megnevezése:
  A Szolgáltató által folytatott valamennyi adatkezelés minden esetben a felhasználók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása alapján történik. A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag a Bluebird International Zrt. mint adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő – munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak.
 6. Az adatkezelés jogalapja:
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett felhasználók önéletrajzuk Szolgáltató részére történő megküldésével előzetesen, önkéntes hozzájárulnak az adatkezeléshez.
 7. A kezelt adatok köre:
  1. Ajánlatkéréskor / Kapcsolatfelvételkor megadott adatok:
   A felhasználó által az ajánlatkéréskor illetve kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatokat harmadik félnek Szolgáltató nem adja. Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy nem minősül az adatok harmadik fél részére történő kiadásának, ha az adatokat Szolgáltató a cégcsoportjához tartozó Bluebird Personalberatungs GmbH részére továbbítja. A felhasználó által az ajánlatkérés / kapcsolatfelvétel során megadott adatok: Név (Keresztnév és vezetéknév), telefonszám, e-mail cím.
  2. Jelentkezéskor megadott adatok:
   A felhasználó által a jelentkezéskor megadott személyes adatokat Szolgáltató harmadik fél részére kizárólag a Szolgáltató által lefolytatott interjút követően adhatja ki. Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy nem minősül az adatok harmadik fél részére történő kiadásának, ha az adatokat Szolgáltató a cégcsoportjához tartozó Bluebird Personalberatungs GmbH részére továbbítja. A felhasználó által a jelentkezés során megadott adatok: Név (Keresztnév és vezetéknév), telefonszám, e-mail cím, valamint az önéletrajzban és a nyilvános adatbázisokban szereplő, a pályázó által megjelenített és az adatkezelés céljához közvetlenül kapcsolódó további személyes adatok.
  3. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok:
   Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre (JobAlert-re), tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy a Szolgáltató kiküldje részére a hírlevelet. Az adatok tárolására és a hírlevelek kiküldésére Szolgáltató a Mailchimp (mailchimp.com) hírlevélküldő szolgáltatót használja. A tárolt adatokat Szolgáltató harmadik fél részére nem adja ki. A felhasználó által a hírlevél feliratkozáskor kötelezően megadott adatok: Név, e-mail cím.
  4. Weboldal bejelentkezés nélküli használata:
   A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
 8. Az adatkezelés célja:
  1. Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel:
   Ajánlatkérés vagy kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, majd e-mailben vagy telefonon történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott ajánlatkérés vagy kapcsolatfelvétel kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását az “Ajánlatkérés” vagy “Kapcsolat” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével adja meg.
  2. Jelentkezés:
   Jelentkezés esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja, hogy a Szolgáltató a felhasználó számára szóba jöhető – végzettségének és szakmai pályafutásának megfelelő – álláslehetőségekről a megadott elérhetőségeken őt értesítse, jogalapja pedig a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ezért az álláshirdetésre vonatkozó jelentkezés feltétele, hogy a felhasználó a személyes adatai kezeléséhez előzetes, önkéntes hozzájárulását megadja. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását “Jelentkezés erre az állásra”, “Általános jelentkezés” és “Karrier nálunk” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével adja meg.
  3. Hírlevél:
   Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása hírlevélküldés céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a felhasználó törölheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót a hírlevél adatbázisból, mely kérést a cv@bluebird.hu email címen jelenthetik be.
  4. „Cookie”-k:
   Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat Szolgáltató kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.
   Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. “cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben a felhasználó számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem engedélyezik a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.
  5. Google Analitika:
   Jelen weboldal a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika “sütiket” (“cookies”), a felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal felhasználó által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A felhasználó böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a “sütik” használatát, azonban Szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét, hogy ez esetben felhasználó nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.
 9. Az adatkezelés időtartama:
  A felhasználó által önkéntesen kapcsolatfelvétel, valamint hírlevél küldése céljából megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Szolgáltató a felhasználó a jelentkezés alkalmával megadott személyes adatait a felhasználóval történő utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig kezeli.
  Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
 10. A személyes adatok törlése:
  A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az cv@bluebird.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
 11. Adattovábbítás:
  A jelentkezés keretében a felhasználó által megadott és a Szolgáltató által adatbázisba rendezett személyes adatok harmadik személyek részére történő átadására csak a Szolgáltató által lefolytatott interjút követően kerül sor. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a cégcsoportjához tartozó Bluebird International GmbH, és Bluebird Personalberatungs GmbH részére továbbítja, így kizárólag ezen társaság férhet hozzá a személyes adatokhoz.
 12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintett felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az cv@bluebird.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett felhasználó. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
 14. Jogérvényesítési lehetőségek:
  A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.)

  További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az cv@bluebird.hu e-mail címen.

Utoljára módosítva: 2016. október 20.

JobAlert

A legjobb állásajánlatokért értesülj a lehető leggyorsabban JobAlert e-mailértesítő szolgáltatásunkkal! feliratkozom
Kérdésed van?Segítünk! Hívd az alábbi telefonszámot!+36 1 266 24 20